Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Jakub Zatloukal
učitel
Třídní učitel PB. Předseda předmětové komise Tělesná výchova
ZEMHUCTEVSEZ
 Čt
 138

Nejnovější články

Přechod pohoří Făgăraş /Fagaraš/(25. 9. - 2. 10. 2009)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Titulní obrázek článku
 – 

[Breaza (610 m) – Valea Pojortei – Cabana Urlea (1533 m) – Vârf Ragarelor (2455 m) – Vf. Moldoveanu (2544 m) – Vf. Arpaşu (2460 m) - Şaua Capra (2315 m) – Lacul Câltun (2135 m) – Bâlea Cascada (1234 m) – Arpaşu de Sus (600 m)]
Jak už se stalo na naší škole zvykem, pan profesor Michal Kubíček zorganizoval na konci září turistický přechod jednoho z významných evropských hřebenů. Tentokrát jsme se vydali vstříc větrnému rumunskému pohoří Făgăraş s nejvyšším vrcholem Rumunska – Moldoveanu (2544 m).
V pátek 25. 9. 2010 ve 14:22 jsme nasedli do přeplněného vlaku EC Hungaria a odjeli směr Budapest, posléze Braşov. Do osmého největšího města Rumunska jsme dorazili s hodinovým zpožděním v sobotu ráno. Vlak do obce Făgăraş, která leží pod hřebenem hor asi 60 km západně od Brašova, nám ujel… Po zběžné prohlídce města jsme jeli nejbližším možným spojem. Díky soukromému vlakovému dopravci a pohotovým a rychlým taxikářům, kteří nás dopravili až na konec poslední podhorské obce Breaza, jsme kolem půl třetí stáli na začátku údolí Pojortei. Po tříhodinovém pochodu - nejprve údolím a později strmě nahoru - jsme došli k torzu bývalé chaty Urlei ležící pod stejnojmenným vrchem. Navzdory ranním obavám, způsobeným ujetím vlaku, byl tak cíl dne úspěšně splněn. Druhého dne hned ráno na nás čekalo dalších 900 výškových metrů na vrch hřebene. Kolem jedenácté jsme již byli nahoře. V Brně tou dobou začínala nedělní bohoslužba celebrovaná Svatým otcem Benediktem XVI. My jsme se alespoň společně pomodlili. Cesta po hřebeni byla náročná. O rovinaté trase jsme si mohli nechat zdát. Neustále nahoru a dolu – sedlo, vrchol, sedlo, vrchol atd. Tento a následující den jsme neklesli pod 2000 metrů nad mořem. Počasí bylo nádherné a o pohledy nebyla nouze. 2. den jsme spali v turistickém bivaku pod nejvyšším bodem pohoří - Vf. Moldoveanu. V pondělí ráno nás probudilo vycházející fagarášské slunce a na nás čekal nasvícený vrchol nejvyšší rumunské hory. Kolem půl desáté jsme stanuli na kótě 2544 m n. m. Následovalo vrcholové foto a nějaká ta sladká odměna. Po chvilce strávené na nejvyšším místě široko daleko jsme pokračovali dále. Čekala nás dlouhá cesta. V plánu jsme měli dojít až k jezeru Lacul Caltun, abychom náročnou část přechodu u vrcholu Vf. Negoiu absolvovali další den hned ráno. Počasí bylo značka ideál, takže jsme nasadili tempo, a šlo se. Cestou jsme potkali mnoho podobných odvážlivců z různých koutů Evropy, překonali jsme několik vrcholů o výšce přes 2400 metrů a přešli nad tunelem strategické transfagarašské magistrály. V podvečer jsme lehce znavení došli k jezeru Caltun. Následující větrnou noc přečkali někteří ve stanu, jiní v plechové turistické boudě. Počasí se přes noc rapidně změnilo, začal foukat pro Fagaraš typický silný vítr a hřeben se zahalil do mraků, ale naštěstí nepršelo. Učinili jsme rozhodnutí, nepokoušet se v silném větru překonávat náročná místa, ale raději se vrátit 4 km a sejít dolů do údolí. Sestoupili jsme takřka k hotelu Bâlea Cascadă, který leží přímo u transfagarašské magistrály. Další den jsme pokračovali v sestupu. Kus před obcí Arpaşu de Sus, která již leží v rovinách, jsme stopli vozidlo lesní správy, které nás dovezlo na nádraží v Arpaşu de Jos. Výhodou bylo, že jsme nemuseli jít jednotvárnou cestou v pustých rovinách a navíc jsme stihli dřívější vlak do Brašova. Následující den, po předešlé domluvě s profesorkou Laurou Voinescu, jsme se setkali se studenty snad budoucí partnerské školy v Brašově. Studenti prestižního gymnázia Colegiul National “Andrei Saguna” nás provedli po své škole a ukázali nám krásy historicky bohatého města. V 18:56 jsme už odjížděli nočním écéčkem do Budapeště. Během pátečního dopoledne jsme si prohlédli nejznámější pamětihodnosti podunajské metropole a o půl šesté večer jsme ve zdraví dorazili zpět do Brna.
Výlet to byl nezapomenutelný. Zdolali jsme nejvyšší vrchol Rumunska, kochali se nádhernými pohledy, strávili několik fajn dní v horách i mezi lidmi. Kéž by bylo takových týdnů víc.

Zeměpis – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Vítejte na stránkách kabinetu zeměpisu Biskupského gymnázia

Dnešní svět, stále se vyvíjející a propojující, vyžaduje od každého občana co nejlepší představu o naší planetě. Musí porozumět jevům a procesům, které na ní probíhají, musí mít alespoň základní představu i o vzdálených oblastech Země. Bez toho může být naše rozhodování nepřesné nebo chybné a podstatně hůře se budeme ve světě orientovat a prosazovat.

Zeměpis – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Zeměpisný kabinet má k dispozici PC, notebooky, diaprojektor, odbornou knihovnu, DVD, videotéku, sadu slepých map a globusy. V odborných učebnách jsou instalovány dva dataprojektoryy, DVD, video, meotar, stojany se sadou tématických map a magnetická tabule. Druhá učebna s interaktivní tabulí.

Zeměpis – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

3 fotografie

Maturitní otázky

1. Země jako vesmírné těleso
2. Základy kartografie
3. Litosféra a georeliéf
4. Atmosféra
5. Hydrosféra
6. Pedosféra
7. Biosféra a nauka o krajině a životním prostředí
8. Geografie obyvatelstva a sídel
9. Geografie primární sféry
10. Geografie průmyslu
11. Geografie dopravy a terciální sféry
12. Současná hospodářská a politická mapa světa, integrace a dezintegrace
13. Kryosféra, Arktida, Antarktida
14. Austrálie a Oceánie
15. Angloamerika
16. Latinská Amerika
17. Subsaharská Afrika
18. Islámská Afrika a JZ Asie
19. Jižní Asie
20. JV Asie
21. Východní Asie
22. Společenství nezávislých států
23. Západní Evropa
24. Severní Evropa a Pobaltí
25. Střední Evropa
26. Jižní Evropa
27. Jihovýchodní Evropa
28. Fyzická geografie České republiky
29. Socioekonomická geografie České republiky
30. Regiony České republiky

Volejbalový turnaj církevních škol Plzeň 2007

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Můj milý deníčku, 13. listopadu jsme se zúčastnili volejbalového turnaje v Plzni za doprovodu paní profesorky Zatloukalové a pana profesora Zatloukala.

Vyrazili jsme ve středu kolem 14:00 hod od školy. Cesta trvala kolem pěti hodin, ale proběhla celkem bez problémů. Jediné, co nás trápilo, bylo málo zastávek na záchod, které se však i přes odpor pana profesora konaly. V autě jsme probrali taktiku, prospali se a doufali, že už brzy budeme na místě.
Po příjezdu jsme se ubytovali na zdejším církevním gymnáziu a připravovali se na nadcházející den turnaje. Samozřejmě menší večerní procházka pro lepší koncentraci se nevynechala.

Zeměpis na BiGy za posledních 20 let

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Zeměpis, nebo chcete-li geografie, se na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje od jeho znovuotevření v roce 1990. Dotace hodin v jednotlivých ročnících prošla vývojem, v posledních letech byla upravována podle požadavků nového školního vzdělávacího programu.
Složení zeměpisné komise se také v průběhu let měnilo, v současné době jsou to: Mgr. Horáková Jindřiška (od r. 1995), Mgr. Kubíček Michal (od r. 1991), RNDr. Novotná Barbora (od r. 1995), Mgr. Snopek Michal (od r. 2008), Mgr. Zatloukal Jakub (od r. 2001) a Mgr. Zatloukalová Terezie (od r. 2004, nyní na mateřské dovolené).

Virtuální prohlídka