Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Jakub Zatloukal
učitel
Třídní učitel SB. Předseda předmětové komise Tělesná výchova
ZEMHUCTEVSEZ
 Út
 138

Nejnovější články

Zeměpis – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Zeměpisný kabinet má k dispozici PC, notebooky, diaprojektor, odbornou knihovnu, DVD, videotéku, sadu slepých map a globusy. V odborných učebnách jsou instalovány dva dataprojektoryy, DVD, video, meotar, stojany se sadou tématických map a magnetická tabule. Druhá učebna s interaktivní tabulí.

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Zeměpis
Celý článek...

Zeměpis – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

3 fotografie

Maturitní otázky

1. Země jako vesmírné těleso
2. Základy kartografie
3. Litosféra a georeliéf
4. Atmosféra
5. Hydrosféra
6. Pedosféra
7. Biosféra a nauka o krajině a životním prostředí
8. Geografie obyvatelstva a sídel
9. Geografie primární sféry
10. Geografie průmyslu
11. Geografie dopravy a terciální sféry
12. Současná hospodářská a politická mapa světa, integrace a dezintegrace
13. Kryosféra, Arktida, Antarktida
14. Austrálie a Oceánie
15. Angloamerika
16. Latinská Amerika
17. Subsaharská Afrika
18. Islámská Afrika a JZ Asie
19. Jižní Asie
20. JV Asie
21. Východní Asie
22. Společenství nezávislých států
23. Západní Evropa
24. Severní Evropa a Pobaltí
25. Střední Evropa
26. Jižní Evropa
27. Jihovýchodní Evropa
28. Fyzická geografie České republiky
29. Socioekonomická geografie České republiky
30. Regiony České republiky

Volejbalový turnaj církevních škol Plzeň 2007

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

 – 

Můj milý deníčku, 13. listopadu jsme se zúčastnili volejbalového turnaje v Plzni za doprovodu paní profesorky Zatloukalové a pana profesora Zatloukala.

Vyrazili jsme ve středu kolem 14:00 hod od školy. Cesta trvala kolem pěti hodin, ale proběhla celkem bez problémů. Jediné, co nás trápilo, bylo málo zastávek na záchod, které se však i přes odpor pana profesora konaly. V autě jsme probrali taktiku, prospali se a doufali, že už brzy budeme na místě.
Po příjezdu jsme se ubytovali na zdejším církevním gymnáziu a připravovali se na nadcházející den turnaje. Samozřejmě menší večerní procházka pro lepší koncentraci se nevynechala.

Zeměpis na BiGy za posledních 20 let

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Zeměpis, nebo chcete-li geografie, se na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje od jeho znovuotevření v roce 1990. Dotace hodin v jednotlivých ročnících prošla vývojem, v posledních letech byla upravována podle požadavků nového školního vzdělávacího programu.
Složení zeměpisné komise se také v průběhu let měnilo, v současné době jsou to: Mgr. Horáková Jindřiška (od r. 1995), Mgr. Kubíček Michal (od r. 1991), RNDr. Novotná Barbora (od r. 1995), Mgr. Snopek Michal (od r. 2008), Mgr. Zatloukal Jakub (od r. 2001) a Mgr. Zatloukalová Terezie (od r. 2004, nyní na mateřské dovolené).

Virtuální prohlídka