Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Nora Janečková
učitelka
Třídní učitelka 3.A. 
LISCJLLICScjnSCJL
 Po
 431

Nejnovější články

Návštěva izraelského velvyslance na Bigy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

 – 
13 fotografií

18.11. navštívil Biskupské gymnázium v Brně velvyslanec státu Izrael JE Gary Koren. V přednášce pro druhé ročníky a sexty představil studentům novodobé dějiny Izraele. Vyjádřil zájem o spolupráci se studenty a podpořil již třetím rokem pokračující projekt společnosti Cemach. Studenti, kteří se do této soutěže zapojí, mohou kromě zajímavých cen vyhrát  i zájezd do Izraele. Smyslem akce je detabuizovat Izrael a navázat kontakty se zahraničními studenty. Přednáška i diskuze byly vedeny v anglickém jazyce.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Celý článek...

Úspěch naší studentky v soutěži společnosti CEMACH

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

Titulní obrázek článku
 – 

V soutěži společnosti Cemach (hebrejsky výhonek, klíč k poznání) získala 17.5. 2012 v Růžovém sadu Památníku Lidice první místo Anna Jordanová ze SpB. Studenti se mohli přihlásit ve třech kategoriích se zaměřením na psaný text, vytváření zajímavých webových stránek a výtvarnou činnost. Anna napsala esej o životě žen v moderním Izraeli, její práce byla vyhodnocena jako nejlepší. Toto téma zpracovávala na základě informací z knih, ale také autentického svědectví žen, které v Izraeli skutečně žily. Součástí ocenění je týdenní poznávací zájezd do Izraele.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Recitace opět ožila

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

Titulní obrázek článku
 – 

Studentky Magdalena Vyskočilová (1.B) a Gabriela Franzová uspěly v recitační soutěži Brněnské kolo a postoupily do kola krajského. Magdalena se umístila na druhém místě, vystoupila s bajkou Chudý boháč od Ivana Andrejeva Krylova. Její umělecký přednes hodnotící komisi nadchl natolik, že dokonce byla favoritkou pro místo první. Nakonec však porotci zvolili místo druhé, aby Magdalenu donutili v dalším kole více bojovat. Gabriela získala místo třetí s básní od Jiřího Žáčka Trestaurant u Bumbrlíčka. Gabriela už několik let navštěvuje dramatický kroužek, její projev je spontánní a dynamický. Krajské kolo se uskuteční v soboru 5. 3. 2011.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Virtuální prohlídka