Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Jitka Piskačová
učitelka
Třídní učitelka SPB. Předsedkyně předmětové komise Fyzika
CMASefnMATFYZPCVVKFSemnSEFSEM
 Čt
 337

Nejnovější články

Naši studenti ve finále Logické olympiády

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku

Dne 26.listopadu 2012 se v Míčovně Pražského hradu  uskutečnilo finále Logické olympiády.  Do finále postupovalo z každé kategorie  65 nejlepších řešitelů krajských kol. Naše gymnázium letos ve finále skvěle reprezentovali 3 studenti:

Pavel Gallina ze třídy oktáva B, v kategorii C se umístil na 3. místě,

Mezioborová soutěž Žirafa

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

4 fotografie

Ve čtvrtek 13.9 2012 se v rámci Festivalu vědy konala vědomostní soutěž Žirafa. Naše gymnázium reprezetovali studenti Klára Enžlová, Helena Gricová, Marta Koláčková a Tereza Sovová z kvarty B a Petr Schuster z kvarty A. Soutěž prověřila jejich vědomosti z oborů geologie, fyzika, chemie a biologie.

Projektový týden sext a druhých ročníků - fyzika

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 

 

Program:

po 8. 10. + út 9. 10. – Měření v Ústavu přístrojové techniky Brno

st 10. 10. – výukový program "Vlnová optika" a "Příběh Sluneční soustavy" na hvězdárně na Kraví hoře

čt 11.10. – Technické muzeum Brno – návštěva technické herny, příp. některé z expozic

Škola v přírodě tercie A - Orientační dny ve Fryštáku

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
4 fotografie

11.6.2012 vyrazila naše třída (Tercie A) do Fryštáku. Někdo se těšil víc a někdo míň, ale každý z nás byl alespoň trochu zvědavý.
Když jsme dorazili na místo, poznali jsme se s našimi instruktory Radkou a Tiditem. Ti nás dovedli ke středisku DIS, kde nás čekal první záludný úkol. Tidit nás seznámil s mottem Orientačních dnů ,,děláme obvyklé věci neobvyklým způsobem“ a mohli jsme začít. K balkonku vzdálenému X (pozn. autora:nejsem schopna odhadnout vzdálenost) metrů od země byl připevněn žebřík a přichystán pro nás horolezce, abychom jej pokořili. Nakonec jsme i přes obavy všichni výšku zdolali.
Později nám v DISu přichystali různé poznávací hry. Byli jsme seznámeni s harmonogramem dne a také s interiérem. Náš menší zájezd byl orientován na dvě témata.
Partnerství, vztahy, muž vs. žena bylo to první. Seděli jsme (nebo leželi) v příjemném prostředí. Povídali si, hráli zajímavé hry a kreslili. Tidit s Radkou nás pomalu naváděli k tomu, abychom přemýšleli o tomto námětu, zkoumali ho z různých perspektiv a uvědomili si, jak to cítíme my sami.
Večer jsme prožili zábavnou soutěž v Casinu Toncka Kuřince. Vyzkoušeli jsme si roli nabubřelých papalášů. Museli jsme promýšlet sázky a nakonec rozhodovat, co (a jestli vůbec) koupit za získané peníze (ve měně dolarů).
Večer jsme zakončili závěrečnou seancí. Uklidněním, při kterém každý řekl, co se mu líbilo a co ne, nebo také mohl někomu poděkovat. Po seanci byla ještě možnost zajít na tzv. večerní impuls. Ten se odehrával na místě ztišení, což byla část kapličky, ve které mimo jiné probíhala každé ráno mše. Na tomto místě byly různé předměty na zamyšlení. Dalo se zde také pouze relaxovat a nebo vyzkoušet zajímavou akustiku místa. Potom už se každý odebral do svého pokoje a šel spát.

Úspěch našich studentů ze sekundy B v městském kole Archimediády

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku

V pátek 25.5. 2012 se na ZŠ Laštůvkové konalo městské kolo fyzikální olympiády kategorie G - Archimediády.

Skvělého výsledku dosáhli žáci sekundy B:

  • Marek Pospíšil, 1. místo
  • Matěj Bagar, 3. místo
  • Alžběta Jeřábková, 4. místo
  • Karolína Hádková, 6.-7. místo
  • Helena Havelková, 8. místo

Úspěch našich studentů z kvarty A v soutěži N-trophy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku

Hana Chladilová, Daniel Šimek a Ondřej Špaček ze třídy kvarta A se zúčastnili mezioborové soutěže N-trophy pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.

Museli se probojovat kvalifikací a v konkurenci celkem 55 týmů z jihomoravských středních škol se jim podařilo zpracovat experimentální úkoly tak, že postoupili mezi 12 nejlepších týmů do finále. Finále se konalo v sobotu 25.2 2012 v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích.
Samotné finálové úlohy vyžadovaly ze strany studentů komplexní přístup k řešenému problému z oblasti logiky, fyziky, chemie a biologie.

Student Automotive Design Challenge 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
17 fotografií

Stejně jako v loňském roce, i letos se žáci sekund zúčastnili mezinárodního projektu společnosti Honeywell. Do soutěže se zapojila celá třída sekunda B a jednu skupinku vytvořili studenti sekundy A.

Studenti si vyzkoušeli roli spolupracovníků ve vývojovém týmu. Jejich úkolem bylo na základě provedeného výzkumu trhu navrhnout a vyrobit prototyp jezdící hračky pro děti ve věku 6 - 10 let. Svůj návrh museli odprezentovat před přísným zrakem poroty. Tři nejlepší týmy ještě vytvořily video v angličtině, ve kterém zdokumentovaly svoji práci a výsledky. Vybrané video nakonec putovalo do mezinárodní soutěže.

Soutěž ŽIRAFA

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

5 fotografií

Ve čtvrtek 15.9.2011 se dva  pětičlenné týmy našeho gymnázia, zástupci tříd TB a KA, zúčastnili soutěže ŽIRAFA. Akce probíhá v rámci Festivalu vědy (17. - 23. 9. 2011), který tradičně organizuje Turistické informační centrum města Brna.

Soutěž zahrnovala tři tematické okruhy -chemie, biologie, fyzika. Studenti museli v týmové spolupráci plnit u každého tematického okruhu experimentální i teoretické úkoly, k řešení měli časový limit 10 minut.

Honeywell / SAE Student Automotive Design Challenge 2010

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
4 fotografie

Třída sekunda A se v době od září do poloviny listopadu 2010 zapojila do projektu, který uspořádala pro studenty ve věku od 11 do 14 let společnost Honeywell.
Studenti byli osloveni fiktivní společností vyrábějící hračky, aby provedli výzkum trhu a následně návrh hračky, která by splňovala dané konstrukční požadavky a líbila se dětem ve věku od 6 do 10 let.
Studenti vytvořili designérské týmy po 3 - 4 členech. Během projektu v hodinách fyziky získávali potřebné informace o tom, jak fungují převody u ozubených kol, jak rozpohybovat auto. Každý tým dostal k dispozici jednu stavebnici obsahující motorek, šasi, osky, kolečka a ozubená kola. Sami si rozdělili role v týmu, zpracovávali písemné návrhy, kreslili náčrty a vypracovávali plán pro splnění konkrétních požadavků.
V jejich snažení jim pomáhali dobrovolníci z firmy Honeywell, kteří za nimi několikrát přišli na gymnázium. Na závěr projektu nás také provedli po prostorách vývojového střediska společnosti.
V hodinách výtvarné výchovy pod trpělivým dohledem vyučujících mohli žáci vytvářet design svého návrhu. U vytváření designu museli dbát na „zelené“ hledisko - použít recyklovatelný, k přírodě co nejšetrnější materiál.
Svoji práci studenti prezentovali ve čtvrtek 18.11.2010 v budově společnosti Honeywell před pečlivým zrakem porotců. Ti ocenili první tři týmy medailemi a věcnými cenami.
Na 3. místě se umístil tým ve složení Jaromír Prokop, Jáchym Sláma a Barbora Vaňková s modrou lokomotivou.

Virtuální prohlídka