Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Maturitní zkoušky jaro 2022

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Do příloh byly nahrány aktuální seznamy maturitních otázek.

Parametry zkoušek profilové části

Český jazyk a literaturaPPnejméně 250 slov
120 min
výběr z 6 zadání
ÚZvýběr z 60 děl kánonu
příprava 15 min
Cizí jazykPPnejméně 200 slov
60 min
výběr z 3 zadání
ÚZ20 témat
příprava 15 min
Ostatní předmětyÚZ20–30 témat
příprava 15 min (DEG 30 min)

Poznámky

·         Žák si pro ústní zkoušku z CJL vybírá 20 děl z kánonu podle stanovených kritérií (budou umístěna samostatně).

·         Při ústní zkoušce z cizího jazyka žák losuje z 20 témat.

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:

Maturita