Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Maturita

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Informace o státní (společné) části maturitní zkoušky 2015/2016. Aktuální informace – viz  www.novamaturita.cz

Na těchto stránkách jsou vyvěšeny ilustrační didaktické testy a témata písemných prací.

Doporučujeme prostudovat Maturitní zpravodaj CERMATu (na www.novamaturita.cz).

K TESTŮM A PÍSEMNÝM PRACÍM STÁTNÍ MATURITY SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST OBČANSKÝ PRŮKAZ !

 

Informace o školní (profilové) části maturitní zkoušky školního roku 2015/2016

 1. Počet stanovených zkoušek: 2
 2. Další ustanovení:
  • Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
  • Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).
 3. Předměty nabízené ve školní části zkoušky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Latina
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Chemie
  • Biologie
  • Informatika a výpočetní technika
  • Deskriptivní geometrie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
Zařazeno do kategorií:

Španělský jazyk – maturita

Předmětová komise: 
Španělský jazyk

Ve školním roce 2017/2018 mohou studenti skládat maturitní zkoušku ze španělského jazyka státní i školní.

Fyzika – maturita

Předmětová komise: 
Fyzika

Výborné znalosti fyziky budou potřebovat nejen studenti, kteří budou v jejím odborném studiu pokračovat na vysoké škole, ale také zájemci o studium na technických školách či lékařských fakultách. Tito studenti mají možnost navštěvovat v posledním ročníku seminář z fyziky.

Přílohy: 
application/msword ikonaMATURITNÍ TÉMATA (doc, 29.5 kB)

Dějepis – maturita

Předmětová komise: 
Dějepis

Maturitní otázky z dějepisu
(platí od školního roku 2017/2018)

 1.  Starověk – nejstarší státy

 2.  Starověké Řecko

 3.  Starověký Řím

 4.  Evropa v období raného středověku

 5.  Vrcholný středověk – charakteristika a vývoj v západní Evropě

Maturitní otázky z HUV 2017/2018

Hlavní kategorie: 
Hudební výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita
Přílohy: 
application/msword ikonaMaturitní otázky HUV (doc, 27.5 kB)

Náhradní rozvrh v maturitním týdnu 22.5.-25.5.2017 (pondělí – čtvrtek)

Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita

Náhradní  rozvrh pro třídy v maturitním týdnu 22.5.-25.5.2017 naleznete v příloze.

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 

Náhradní rozvrh v maturitním týdnu 16.5.-19.5.2017 (úterý-pátek)

Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita

Náhradní  rozvrh pro třídy v maturitním týdnu 16.5.-19.5.2017 naleznete v příloze.

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 

MATURITA 2017 – ústní zkoušky

Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita

ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK pro jednotlivé třídy naleznete v příloze.

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 

Sdělení pro maturitní ročníky

Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita


Ve čtvrtek 20. dubna, v den přijímacích zkoušek, jsou všechny třídy kromě maturitních na exkurzích.

Studenti maturitních ročníků mají možnost domluvit si konzultaci s daným vyučujícím. Pokud daný vyučující neorganizuje přijímací zkoušky a není jako doprovod na exkurzi.


 

Základy společenských věd – maturita

Rafael Santi (1483 – 1520) Athénská škola (1509 – 1510), freska, 500 × 770 cm. Muzeum Stanza della Segnatura ve Vatikánu
Rafael Santi (1483 – 1520) Athénská škola (1509 – 1510), freska, 500 × 770 cm. Muzeum Stanza della Segnatura ve Vatikánu
Předmětová komise: 
Základy společenských věd

Maturitní otázky ze základů společenských věd:


1) Co je a k čemu slouží psychologie.
Předmět psychologie, charakteristika, psychika, psychologické discipliny, psychologické metody,
dějiny psychologie, psychologické školy, vzájemné působení duše a těla, hranice psychologie.

Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona2) Obecná psychologie (doc, 89 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona8) Sociální skupiny (doc, 704 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona11) Soukromé právo (doc, 70.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona14) Lidská práva. (doc, 62 kB)
Přílohy: 
application/msword ikona15) Ideologie. (doc, 100.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona17) OSN, NATO (doc, 57.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona19) EU (doc, 51.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona21) Mikroekonomie. (doc, 69.5 kB)
Přílohy: 
application/msword ikona22) Makroekonomie. (doc, 97 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikona27) Renesanční filosofie. (docx, 33.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 

Seminář z hudební výchovy pro školní rok 2017/2018

Hlavní kategorie: 
Hudební výchova
Vedlejší kategorie: 
Maturita
Volitelné předměty a kroužky

 Název předmětu: Seminář z hudební výchovy (zkratka předmětu SHV)

Určeno pro ročníky: septimy a 3. ročníky, s výukou dále pokračují oktávy a 4. ročníky, předmět SHV je určen studentům, kteří absolvovali v 1. a 2. ročníku či v kvintě a sextě předmět hudební výchova

Předmět je: povinně volitelný (na 2 roky)