Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Německý jazyk

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

NEJ Německý jazykKNJ Konverzace v německém jazyceKnjn Konverzace v německém jazyce
Ilustrační foto
Německý jazyk – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Zavřelová

Němčina je jedním z cizích jazyků, které se vyučují na BiGy jako povinné. Studenti a studentky se pro ni mohou rozhodnout jak na čtyřletém gymnáziu (vyučuje se od 1. do 4. ročníku), tak na osmiletém. Zde si ji volí jako druhý cizí jazyk od tercie, který mají 3 hodiny týdně.

Německý jazyk se pak vyučuje až do oktávy a studenti z něj mohou složit maturitní zkoušku. Po letech výuky získají natolik dobré znalosti, že jsou schopni skládat zkoušky s mezinárodně uznávanou platností (např. Österreichisches Sprachdiplom – přímo na naší škole) nebo státní zkoušku. Výuka němčiny na našem gymnáziu je také kvalitní přípravou na studium tohoto jazyka na Pedagogické nebo Filozofické fakultě MU. Na obou těchto fakultách studuje německý jazyk několik našich úspěšných absolventů / absolventek.

Hlavním cílem předmětové komise NEJ je co nejkvalitnější výuka německého jazyka, jeho popularizace a propagace jakožto nejvýznamnějšího jazyka Evropské unie. K tomu směřují veškeré aktivity členů předmětové komise.

Konverzace v německém jazyce může být povinně volitelným nebo nepovinným předmětem pro třetí ročníky či septimy a pro maturaty/maturantky.

Na škole jsou dvě odborné učebny německého jazyka. V obou je projektor propojený s DVD přehrávačem a PC. K procvičování on-line využíváme i počítačové učebny. Při výuce jsou používány moderní učebnice, doplňkové materiály (tabulky, mapy) a audiovizualní pomůcky.

Co se týče učebnic, používáme následující:

sekunda                  Ideen 1

tercie                        Direkt                         

kvarta                      Direkt                             

kvinta                      Direkt                             

sexta                        Direkt , Super                         

septima                  Direkt, Super 2                                   

oktáva                     Direkt                                   

 

1ABC                        Direkt                               

2ABC                        Direkt                                 

3ABC                       Super 2                                 

4ABC                       Direkt                          

Všechny učebnice jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, odpovídají tematicky věku studentů/studentek a jejich součástí je rovněž bohatá internetová podpora obsahující doplňková cvičení a odkazy.

Nejnovější články v kategorii Německý jazyk

ERASMUS+ - pobyt studentů v Německu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Francová

Na konci března jsme se se studenty vydali na devítidenní cestu do německého města Mainz (Mohuč), ve kterém studenti měli možnost strávit týden ve výuce na Bischöfliches Willigis-Gymnasium (https://www.willigis-online.de/) a o víkendech poznat významná německá města Frankfurt nad Mohanem, Nürnberg (Norimberk), Heidelberg a Darmstadt. 

KONCERT SETKÁNÍ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Hana Hrochová

3 fotografie

Schola a sbor Kopernikova gymnázia v Aalenu-Wasseralfingenu u sv. Augustina

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Německý jazyk
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Výběrové řízení na studijní pobyt v rakouském Melku

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

Milí studenti,

také letos nabízíme studentům němčiny (letošní sexty a 2. ročníky) možnost ucházet se o studijní pobyt v rakouském Melku, opět se stipendiem Erasmus! Více informací včetně kritérií výběru najdete v příloze.

Předmětová komise němčiny

Výsledky výběrového řízení pro devítidenní pobyt v Německu v rámci projektu Erasmus+

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Francová

Na základě motivačních dopisů bylo vybráno patnáct studentů/studentek a dva náhradníci pro devítidenní pobyt v Německu (viz příloha). 

Pobyt se uskuteční v termínu od 24. 3. do 2. 3. 2023 (odjezd bude 24.3. odpoledne). Od pondělí 27.3. do pátku 31.3. se studenti zúčastní výuky ve škole na Bischöfliches Willigis-Gymnasium (https://www.willigis-online.de/) ve městě Mainz (Mohuč), odpoledne bude připraven kulturně-poznávací program (prozkoumáme město Mainz a okolí). O víkendech navštívíme města Frankfurt am Main a Nürnberg. 

Ze stipendia bude účastníkům hrazena cesta, pojištění, ubytování se stravou a kulturní aktivity. 

Těšíme se na společné zážitky!

Předmětová komise NJ

Virtuální prohlídka