Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nejnovější články v kategorii Úspěchy

Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

2 fotografie

Dne 12.3.2012 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v angličtině.

V kategorii II. ( tercie a kvarta) zvítězil náš student Štěpán Pařízek z kvarty A.

V kategorii III.B ( bilingvální studenti) zvítězila naše studentka Marie Kvíčalová ze septimy A.

Třikrát první místo v Brněnském kole

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

2 fotografie

Studenti naší školy se každým rokem účastní víceoborové soutěžní přehlídky Brněnské kolo.

Opět byli úspěšní, tentokrát velmi; získali první místo ve všech třech literárních kategoriích:

Poezie – Martin Binder, 4.A, báseň Ve světle lampy

Próza – Martin Binder, 4.A, povídka Hledání

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Úspěch našich studentů z kvarty A v soutěži N-trophy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku

Hana Chladilová, Daniel Šimek a Ondřej Špaček ze třídy kvarta A se zúčastnili mezioborové soutěže N-trophy pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.

Museli se probojovat kvalifikací a v konkurenci celkem 55 týmů z jihomoravských středních škol se jim podařilo zpracovat experimentální úkoly tak, že postoupili mezi 12 nejlepších týmů do finále. Finále se konalo v sobotu 25.2 2012 v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích.
Samotné finálové úlohy vyžadovaly ze strany studentů komplexní přístup k řešenému problému z oblasti logiky, fyziky, chemie a biologie.

A School English Cup

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Javora

 – 

A SCHOOL
ENGLISH CUP

V lednu a únoru tohoto roku se někteří žáci tercií, kvart, septim, oktáv a třetích ročníků zúčastnili soutěže A SCHOOL ENGLISH CUP, která testovala znalosti angličtiny na jednotlivých úrovních v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Školní kolo proběhlo v kategorii KET (A2), PET (B1) a FCE (B2). Vítězové postoupili do finálového kola, kde soutěžili ve všech uvedených kategoriích:
na úrovni KET Klára Enžlová (TB) – 5. místo
v kategorii PET Anna Viktorinová (KB) – 6. místo
Velkého úspěchu dosáhl Jakub Lédl (SPA), který zvítězil v nejvyšší kategorii – FCE. Blahopřejeme!
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této soutěže a těšíme se na příští rok.

Ocenění k 17. listopadu

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Jana Stará

4 fotografie

Představitelé Jihomoravského kraje každoročně zvou u příležitosti Dne studentstva studenty středních škol, kteří byli v minulém školním roce mimořádně úspěšní v naukových olympiádách a soutěžích.
Mezi 36 pozvanými a oceněnými byl i student naší školy Matteo Marchese z kvarty A. Získal 3. místo v celostátním kole anglické konverzační soutěže.
Setkání proběhlo dne 16.11.2011 v zasedacím sále zastupitelstva JM kraje na Žerotínově náměstí.
Děkujeme Matteovi za reprezentaci naší školy v soutěži a poděkování patří i zesnulé paní profesorce Monice Galuškové, která ho anglickému jazyku vyučovala.
Jana Stará, třídní profesorka
 

Soutěž středních škol: Aerobic Master Class

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

3 fotografie

Ve čtvrtek 8.12.2012 se ve velké tělocvičně  na Kotlářské ulici 9 konala soutěž mezi středními školami Jihomoravského kraje - Aerobic Master Class. Z naší školy nás reprezentovala děvčata : Soňa Klajblová, OK.A a Pavla Vymazalová, 3.B. Nejenže reprezentovala, ale soutěž (opět) s převahou  ( i ve velké konkurenci) vyhrála! Pavla Vymazalová získala 1. místo a zlatou medailii a Soňa Klajblové 3. místo a bronzovou medaili. Je to další velký úspěch našich sportovkyň. Blahopřejeme!

National Literary Award For Young Writers

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

Titulní obrázek článku

V pátek 10. června proběhlo v pražském Anděl Media Centru slavnostní
vyhlášení 5. ročníku soutěže pro mladé autory píšící v anglickém jazyce
National Literary Award For Young Writers. Soutěž byla rozdělena do čtyř
kategorií se stejným tématem - We are made up of stories.

Barbora Jeřábková z třídy Kvinty A získala druhé místo v kategorii 16-17
let s povídkou nazvanou My Chubby Princess.

Soutěž ŽIRAFA

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

5 fotografií

Ve čtvrtek 15.9.2011 se dva  pětičlenné týmy našeho gymnázia, zástupci tříd TB a KA, zúčastnili soutěže ŽIRAFA. Akce probíhá v rámci Festivalu vědy (17. - 23. 9. 2011), který tradičně organizuje Turistické informační centrum města Brna.

Soutěž zahrnovala tři tematické okruhy -chemie, biologie, fyzika. Studenti museli v týmové spolupráci plnit u každého tematického okruhu experimentální i teoretické úkoly, k řešení měli časový limit 10 minut.

Projekt Otevřená věda II

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

14 fotografií

Projekt Otevřená věda II
financovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, umožňuje systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Je určený pro studenty, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se účastnit pod vedením zkušeného lektora vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Vědecké stáže probíhají po dobu dvou let - od ledna 2010 do ledna 2012.
Z naší školy se do projektu Otevřená věda II zapojili tito studenti:
Ondřej Vymazal – 3. C - pracuje pod vedením Doc. MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., v Biologickém ústavu LF MU v univerzitním kampusu na projektu Vliv přírodních látek na eukaryotní buňky. V rámci stáže kultivuje stabilizované lidské nádorové linie, využívá techniky fluorescenční mikroskopie, průtokové cytometrie, SDS-PAGE a Western blotingu, vyhodnocuje výsledky, pracuje v laboratoři tkáňových kultur.
Pavla Pokorná – 3. C – pracuje na projektu Stresové projevy produkce zeleniny pod vedením ing. Aleše Jezdinského na Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pracovišti Lednice
Eliška Gruberová – 3. B – pracuje na projektu Inhibice buněčných signálních drah jako způsob protinádorové terapie pod vedením Mgr. Stjepana Uldrijana, CSc., na biologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Eliška Gruberová a Ondřej Vymazal se 11. dubna 2011 zúčastnili 1. Studentské vědecké konference projektu Otevřená věda II, a to v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kde před plným sálem přednesli svoje příspěvky vysvětlující a shrnující dosavadní práci na daných projektech. Eliška byla vyhodnocena jako účastnice s nejlepší prezentacíve své sekci a získala hodnotnou publikaci.
Sborník příspěvků z konference najdete tady:
http://www.otevrena-veda.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/projekty/otevrenaveda/dokumenty_ke_stazeni/Sbornik-1SVK-Brno-2011.pdf

Mezinárodní zkouška DELF

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

2 fotografie

I letos složili mezinárodní zkoušku DELF všichni naši studenti, kteří se na ni přihlásili. Ke slavnostnímu předání diplomů došlo 25. března 2011 ve Francouzské alianci. Diplomy studentům předal pan Marc Brudieux z Francouzského institutu v Praze.

Úroveň A1:
Badinová Barbora, 3A
Harisová Zuzana, 2A
Jeřábková Martina, TA
Jeřábková Petra, TA
Kolářová Dagmar, 3A
Marchese Matteo, TA
Pařízek Štěpán, TA
Pólová Vendula, TA
Sládečková Anna, TA
Sládková Sára, TA
Tulková Jana, 2A
Vějmělek Jiří, TA

Zařazeno v kategoriích:

Jazykové zkoušky
Francouzský jazyk
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Virtuální prohlídka