Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Alena Pavlačková
statutární zástupkyně ředitele, koordinátorka IT, učitelka
INFSeinSEMSEIMAT
 Po
 368

Nejnovější články

Možnost zakoupení studijních materiálů k přijímací zkoušce ze základů křesťanské kultury

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Studijní materiály k přípravě na přijímací zkoušky ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit každou středu od 15.00 do 17.00 hodin na vrátnici školy. Jedná se o dvě brožury, každá v ceně 50 Kč (testy z minulých let a učební text, který obsahuje souhrn základních vědomostí).

Získání přístupových údajů do Bakalářů

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče studentů prvních ročníků a prim,

v přílohách tohoto článku najdete návody pro získání Vašich přístupových údajů (jména a hesla) k systému školní agendy Bakaláři. Podmínkou úspěšného provedení jsou Vaše platné mailové adresy, které jsou uloženy v Bakalářích (získali jsme je z přihlášek k přijímacímu řízení).

Rodiče každého studenta mají zpravidla jeden společný účet. Pouze ve velmi výjimečných případech je možné zřídit druhý účet.

V případě, že ve škole studují sourozenci, je možné přihlašovat se k jejich účtům stejným jménem a heslem (tzv. propojení účtů).

Studentům se získáním přístupových údajů pomohou učitelé informatiky v hodinách IVT.

Pro další používání Bakalářů lze použít také mobilní aplikaci Bakaláři OnLine.

Rozvrhy pro školní rok 2021/22 (aktualizace k 1. září 2021)

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

V Bakalářích byly zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2021/22. Studenti 1A, 1B, 1C, PA, PB ještě nemají do Bakalářů vytvořené přístupy, proto jsou jejich rozvrhy připojeny jako přílohy tohoto článku. V rozvrzích může ještě v prvním zářijovém týdnu docházet ke změnám učeben, časové rozmístění hodin se s velkou pravděpodobností už měnit nebude.

Virtuální prohlídka