Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Alena Pavlačková
statutární zástupkyně ředitele, koordinátorka IT, učitelka
INFMATSeinSEMSEI
 Po
 368

Nejnovější články

1. kolo povinně volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2023/24

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážené studentky, vážení studenti,
základní informace k volbě povinně volitelných a nepovinných předmětů Vám sdělí Vaši třídní učitelé. 
Volbu je třeba provést nejpozději do pátku 24. února 2023.

Zkratky předmětů a soubory s informacemi o jednotlivých předmětech najdete v přílohách tohoto článku. Soubory jsou pojmenovány zkratkami předmětů. Pokud je předmět ryze nepovinný, je zkratka napsána malými písmeny a ukončena písmenem n (kajn, vman, mobn atd.).

 

Přílohy

 02_Zkratky_predmetu_23_24.pdf [101 kB] Anotace_k_predmetum_23_24.zip [5 MB]
Celý článek...

Přihlášky k přijímacímu řízení 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hodin na sekretariátu školy.
Je vhodné, aby přihlášku přinesl zákonný zástupce uchazeče, protože při jejím odevzdání budeme předávat pozvánku na přijímací zkoušky.
Návod k vyplnění přihlášky a vzor vyplněné přihlášky najdete v přílohách článku Biskupské gymnázium Brno | Organizace přijímacího řízení 2023 (bigy.cz)

Budoucí primy a 1. ročníky - první třídní schůzka

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče,

první schůzka s Vámi a Vašimi dětmi, které byly přijaty na naši školu, se uskuteční ve čtvrtek 16. června v 17.00 hodin v aule Biskupského gymnázia, Barvičova 85. Původně avizovaný termín 23. června tedy neplatí. Po společné úvodní části v aule se rozejdete do tříd, kde Vám třídní učitelé předají důležité informace ohledně budoucího studia. 

Tentýž den od 15.00 do 18.00 hodin budete mít možnost podat vyplněnou přihlášku ke stravování ve školní jídelně nebo v kanceláři kuchyně. Přihláška je dostupná na https://www.bigy.cz/skolni-jidelna. Záloha na čip je 100 Kč. 

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení
Celý článek...

BIGYRUN

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Titulní obrázek článku
video

Nechej se vtáhnout do příběhu BIGYRUN a registruj se na www.bigyrun.cz
Těšíme se na tebe!
Team TEV

 

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Nutnou podmínkou pro jakékoli další kroky je obdržení rozhodnutí o přijímacím řízení. Toto rozhodnutí je možné předat pouze zákonnému zástupci uchazeče nebo zletilé osobě, kterou zákonný zástupce zplnomocní. Rozhodnutí, která nebudou vyzvednuta do 3. května 2022 (v kanceláři gymnázia od 9 do 16 hodin), budou zákonným zástupcům nepřijatých studentů zaslána poštou.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na naší škole, odevzdá do kanceláře školy zápisový lístek, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 16. května 2022. 
Pozor!!! Na zápisovém lístku musí být podpis uchazeče i zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o tomto rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat, ale přeje si zde studovat, může podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Prosíme o podání odvolání na našem formuláři, který najdete v příloze tohoto článku. Odvolání nemá smysl podávat, pokud se uchazeč dostal níže, než 40 míst pod čáru, která odděluje přijaté studenty od nepřijatých. 
Pozor!!! Na žádosti o odvolání musí být podpis zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole. Naši školu o svém rozhodnutí informovat nemusí.

Vyplněné zápisové lístky a odvolání je možné osobně předávat od 3. května v době od 8.00 do 15.00 hodin na sekretariátu naší školy.

Výsledky přijímacích zkoušek

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení uchazeči o studium,
v pondělí 2. 5. v době od 15.00 do 18.00 bude možné si vyzvednout rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu na naší škole v sále B5. Rozhodnutí bude předáno pouze zákonnému zástupci uchazeče po předložení  občanského průkazu nebo osobě, která bude mít od zákonného zástupce uchazeče plnou moc. 

V pondělí po 18. hodině budou výsledkové listiny s pořadím uchazečů zveřejněny na školním webu.

Rozhodnutí budeme vydávat také v úterý 3. 5. od 8.00 do 15.00 hodin na sekretariátu školy .

Prosíme, nevolejte do školy, výsledky zkoušek telefonicky nemůžeme sdělovat.

 

Virtuální prohlídka