Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Alena Pavlačková
statutární zástupkyně ředitele, koordinátorka IT, učitelka
INFSeinSEMSEIMAT
 Po
 368

Nejnovější články

1. kolo volby V a n předmětů

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Milé studentky a studenti,  1. kolo volby povinně volitelných a nepovinných předmětů  pro školní rok 2020/21 bude probíhat od pondělí 24. února do pátku 6. března 2020.
Přesné pokyny k možnostem výběru poskytnou třídní profesoři.

Pozvánka na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková


Fakulta informatiky Masarykovy univerzity zve všechny zájemce o studium informatiky na Den otevřených dveří, který se koná 3. února 2020. Leták najdete v příloze.

Zároveň fakulta opět chystá dvoudenní neformální akci pro středoškoláky s názvem Poznej FI. Stále je několik míst volných.
Přihlašování na akci: https://poznej.fi.muni.cz/.

Martina Tinková pedagogem roku - blahopřejeme!

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

4 fotografie

7. listopadu 2019 byla děkanem Pedagogické fakulty MU udělena naší kolegyni Mgr. Martině Tinkové cena Pedagog roku 2019 - Cena pro vynikající absolventku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Předání ceny se uskutečnilo při příležitosti slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků  v aule na Právnické fakultě MU (Veveří 70). 

Organizace přijímacího řízení 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2023/24 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

·        dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením

·        tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:

·        1 třídu se všeobecným zaměřením

·        1 třídu  s přírodovědným zaměřením

·        1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
13. dubna 2023 (čtvrtek)
14. dubna 2023 (pátek)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
17. dubna 2023 (pondělí)
18. dubna 2023 (úterý)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
10. května 2023 (středa)
11. května 2023 (čtvrtek)

Odevzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2023 na sekretariátu naší školy (každý den od 8 do 15 hodin) nebo ji poslat doporučeně poštou.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY).
Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria přijímacího řízení).

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria  pro osmileté a čtyřleté studium najdete v přílohách této webové stránky.

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury bude možné zakoupit v průběhu dnů otevřených dveří přímo ve škole. 
Zhruba ve druhé polovině března 2023 budou na maily zákonných zástupců uchazečů odeslány odkazy na výuková videa, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto stránkách:

• https://prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče)

 • https://procvicprijimacky.cermat.cz ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))

• https://nadalku.msmt.cz (odkazy na výuková videa na kanále Youtube) 

 

 

Den otevřených dveří

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Titulní obrázek článku
video

 

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se bude konat

ve čtvrtek 19. ledna 2023 od  9.30 do 17.30 hodin v budově Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85.

Naši studenti Vás provedou po celé škole, bude možné se setkat se všemi vyučujícími i vedením školy.

Na sekretariátu školy bude možné zakoupit studijní materiály ke zkoušce ze Základů křesťanské kultury.

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevření
- dvou tříd  osmiletého gymnázia
- tří  tříd  čtyřletého gymnázia

Spojení do školy: linka č. 35 z Mendlova náměstí, linka č. 39 z Komenského náměstí

Kontakty:  telefon  543 429 130, 543 429 125 , e – mail:  bigy@bigy.cz

Video ze života školy: https://www.youtube.com/watch?v=u5r8i92Z_oY

 

Bakaláři – návody

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče a studenti.

návody na provádění základních operací v systému Bakaláři najdete na naší webové stránce v části Žáci a rodiče / Dokumenty a formuláře / Bakaláři - návody.

Virtuální prohlídka