Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Zdeňka Růžičková
učitelka
LISCJLSCJLDEJHUCHIS
 St
 431

Nejnovější články

Výsledky literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
7 fotografií

Letos proběhl na naší škole již 9. ročník literární soutěže. 15. února 2012 byl pak završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili jako již tradičně profesoři – Vít Slíva, Lenka Dobrovolná a Zdeňka Růžičková. Samotných soutěžících se sešlo 16 z 12 tříd, mnozí přispěli několika texty, a to ještě zároveň do obou kategorií, tedy poezie i prózy.
Nejzdařilejší práce byly zaslány také do městské soutěže Brněnské kolo (literární obor). Z oceněných soutěžních výtvorů bude také sestaven další ročník Sborníku literárních prací. Bude umístěn na webových stránkách školy.
A zde jsou výsledky:

Přílohy

 vysledky_literarni_souteze.doc [13 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Celý článek...

Jakub Eliáš postupuje do krajského kola SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 

Jakub Eliáš z oktávy A se zúčastnil městské (okresní) přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), získal 3. místo a postupuje do krajského kola.
V oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby obhájil svou práci nazvanou Dvojí domov Jana Čepa, v níž se snažil přiblížit tuto osobnost české literatury a její duchovní odkaz.
 

Brněnské kolo - víceoborová soutěžní přehlídka

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 

Brněnské kolo – víceoborová soutěžní přehlídka

Studenti naší školy byli v Brněnském kole opět úspěšní!

Literární obor:
Próza
Cena – Hana Ondrůjová, 4. B
Čestné uznání – Zuzana Slámová, kvinta B
– Martin Binder, 3. A
Poezie
Čestné uznání – Vojtěch Frodl, septima B
– Anna Jordanová, sexta B
– Pavel Gallina, sexta B
(pozn.: v literárním oboru se neuděluje 1., 2. a 3. místo, nýbrž Cena)

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Z archivu literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Literární cvičení

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Literární cvičení si studenti mohou volit v sekundě, v tercii i v kvartě. Student si je může zvolit v kterémkoli z uvedených ročníků, je to předmět povinně volitelný. Letos probíhající cvičení v sekundách vede prof. Ströbingerová. Připojujeme krátkou charakteristiku.

Literární cvičení představuje doplňující předmět k výuce literatury a slohu na nižším gymnáziu. Zaměřuje se jednak na rozšiřování a prohlubování znalostí z literatury, rozvíjení čtenářských zkušeností, zejména však na tvořivou činnost na základě literárních textů. Studenti se učí interpretaci nebo například recitaci. Rozvíjejí svoji tvořivost a umění stylistiky prostřednictvím dílčích projektů. Samostatně nebo ve skupinách pracují na dlouhodobých úkolech, při nichž mohou uplatnit rovněž svůj výtvarný talent – například při tvorbě komiksů, powerpointových prezentací, plakátů apod. Rovněž se zapojují do nabízených literárních i literárně-výtvarných soutěží.
 

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...

Výsledky literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
14 fotografií

8. ročník, rok 2011

Biskupské gymnázium Brno

Letos proběhl na naší škole již 8. ročník literární soutěže. 2. února 2011 byl pak završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili jako již tradičně profesoři – Vít Slíva, Lenka Dobrovolná a Zdeňka Růžičková. Samotných soutěžících se sešlo 17 z 8 tříd, mnozí přispěli několika texty, a to ještě zároveň do obou kategorií, tedy poezie i prózy.
Nejzdařilejší práce byly zaslány také do městské soutěže Brněnské kolo (literární obor). Z oceněných soutěžních výtvorů bude také sestaven další ročník Sborníku literárních prací. Bude umístěn na webových stránkách školy.
A zde jsou výsledky:

Český jazyk a literatura – maturita

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Maturita

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní, skládá se z dílčích zkoušek konaných

formou didaktického testu,
formou písemné práce a
ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Český jazyk a literatura – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Komise českého jazyka a literatury Vás vítá na svých stránkách

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou.

Virtuální prohlídka