Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

Poradenství pro volbu VŠ a profese

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Zdeněk Papoušek

 – 

Školní poradenské pracoviště nabízí studentům septim a 3. ročníků testování struktury intelektu se zaměřením na profesní orientaci a volbu povolání.

Testování se uskuteční 

  1. 9. 1. 2018 od 14.00h (cca 7.- 9. vyuč. hod.) v aule
  2. 15. 1. 2018 od 14.00h (cca 7. - 9. vyuč. hod.) v aule.

Maraton psaní dopisů 2017 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Ve čtvrtek uspořádáme na Bigy tradiční podpisovou akci – Maraton psaní dopisů.  O přestávkách na druhém podlaží bude zřízen info stánek, u kterého můžete podepsat dopisy určené na podporu nespravedlivě stíhaných politických vězňů v různých státech světa.

Více o samotné akci a konkrétních případech lidí, kterým chceme pomoci, se dozvíš zde: https://www.amnesty.cz/maraton/

Studentské prezidentské volby

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 
video
  • Mají studenti stejný názor na směřování ČR jako zbytek obyvatel?
  • Těší se takové oblibě pan prezident Zeman i u studentstva?
  • Předznamenají Studentské prezidentské volby úspěch nějakého kandidáta podobně jako to bylo u Studentských voleb do PS s Piráty?

Aktivní, zodpovědné a seběvědomé občanství budoucích prvovoličů

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Studentský parlament zve všechny septimy, oktávy, třeťáky a čtvrťáky na přednášku s názvem Aktivní, zodpovědné a seběvědomé občanství budoucích prvovoličů. 


Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, kterou si pro vás připravil doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Projektový týden – sexty a druhé ročníky - ZSV

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
3 fotografie

Projektový týden pro druhé ročníky a sexty v rámci ZSV budeme organizovat ve spolupráci s organizací My Street Films.

Cena:  500,- Kč

Vzdělávací projekt „My Street Films na školách“ nabízí  workshop  jehož cílem je rozšířit povědomí o různých filmových žánrech, zkusit si natočit svůj vlastní film a tento film i na internetu propagovat. Program by měl být pro mládež atraktivní, proto je třeba zabývat se tématy, které jsou jim blízké a formou, která je jim sympatická. Z tohoto důvodu je projekt na konkrétní škole vždy veden zkušeným filmovým tvůrcem a tematickým okruhem námětů studentů je "My Street", tedy místa, které jsou studentům blízké a které jsou pro ně v tomto období nejdůležitější. Teoretické lekce by se měly skládat z ukázek a praktických poznámek z natáčení.

Návštěva Městského soudu v Brně (2.A, 2.B)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Tomáš Juriga

5 fotografií

V pátek 26. 5. jsme v rámci výuky práva v hodinách ZSV navštívili Městský soud v Brně.

Roku 2009 se Městský soud přestěhoval do Justičního areálu Brno, kde sídlí společně s Okresním soudem Brno-venkov, Městským státním zastupitelstvím v Brně a Okresním státním zastupitelstvím Brno-venkov.

Vzdělávací projekt My Street Films

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

 – 
7 fotografií

V rámci projektu My Street Films měli vybraní studenti BIGY nejen možnost porozumět filmové řeči a skladbě, ale i získat praktickou zkušenost s natočením vlastního filmu. Celé tři dny pracovali na svém projektu pod vedením dokumentaristek Terezy Reichové a Apoleny Rychlíkové, které jim zapůjčily vlastní techniku k natáčení krátkého filmu týkající se školního prostředí. Součástí projektu byl i střih filmu pod vedením lektorek.

Návštěva Městského soudu (TB)

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

11 fotografií

Se studenty tercie B jsme zažili simulované soudní jednání na Městském soudu v Brně. Setkali jsme se s JUDr. Jiřím Pitrunem, který nás také seznámil s právním systémem ČR. 

Sněžnice 2017

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

 – 
10 fotografií

Letos jsme zamířili na sněžnice na Velkou Fatru. Skupina 24 horalů (složená z absolventů a profesorů, přátel a dvou mimin v břiše…) pod vedením zdatného, silného a rozvážného horského vůdce Michala Kubíčka zdolala mohutnou horu Krížnu  (1 574 m).  Měli jsme se výborně!

Virtuální prohlídka