Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

XIX. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

13. – 15. 2. 2017 se na Bigy uskuteční XIX. Akademické triduum, které je určeno pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy).

  • Na jednotlivé přednášky je třeba se zaregistrovat v příslušných seznamech, které budou k dispozici  na nástěnce před aulou (od 6. 2. 2017). Najdete zde také anotace (stručné obsahy jednotlivých přednášek) a další aktuální informace o AT.
  • Dále žádáme pokladníky příslušných tříd, aby vybrali 50 Kč za osobu a obnos odevzdali do 10.2. na sekretariátu školy. Informace o AT také můžete získat od vašich třídních učitelů nebo profesorů ZSV. 
  • Výuka: vyučovat se bude 0. – 1. a 7. – 10. vyučovací hodina; 2. – 5. hodinu budou probíhat přednášky (svačiny o velké přestávce budou zrušeny), 6. vyučovací hodina bude určena na oběd. Bližší podrobnosti – viz suplování na příslušné dny.

Seminář o povaze audiovizuálního obsahu v médiích

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

 – 
4 fotografie

V rámci projektu My Street Films absolvovali studenti prvních a druhých ročníků dvouhodinový seminář o povaze audiovizualního obsahu a manipulace v médiích s filmovým dokumentaristou Ivem Bystřičanem. V návaznosti na seminář proběhne v březnu na našem gymnáziu praktický třídenní filmový worshop, kterého se bude moci účastnit 12 vybraných studentů.

Návštěva Městského soudu (PB)

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

7 fotografií

Se studenty primy B jsme zažili simulované soudní jednání na Městském soudu v Brně. Setkali jsme se s JUDr. Jiřím Pitrunem, který nás také seznámil s právním systémem ČR. 

Projektové týdny – prezentace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Tento pátek (14. 10.) od 1. do 4. vyučovací hodiny proběhne v aule prezentace projektových týdnů. Akce se zúčastní druhé ročníky a sexty. V rámci jednotlivých projektových skupin si připravte prezentaci v délce 20 minut, ve které shrnete podstatné informace z průběhu projektového týdne.  Prezentaci (nejlépe v powerpointu), obrázky a videa si přineste na flashdisku. 

Studentské volby 2016 – výsledky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
3 fotografie
2 videa

Výsledky studentkých voleb na Biskupském gymnáziu najdete ZDE.


Studentské volby jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách (projekt organizace Člověk v tísni), zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Volby se uskuteční na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích, keré se zapojili do projektu.

Poděkování za vzornou reprezentaci školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Biskupské gymnázium Brno dosahuje dalšího velkého úspěchu – tentokrát na sportovním poli – díky paní profesorce Hrochové. V sutěži Do práce na kole byla občanským družením Auto-mat oceněna za vzorné dojíždění do školy a získala první cenu – nové stylové jízdní kolo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme!

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku.  Ačkoliv je téma migrace velmi ožehavé a rozdělující, lidé v nouzi a na útěku, zejména rodiny s dětmi, naši pomoc skutečně potřebují. Díky uzavření státních hranic na tzv. balkánské trase, zůstává více jak 100 tisíc lidí v provizorních podmínkách sběrných táborů v Řecku. Všechny materiální dary budou použity na okamžitou pomoc v partnerských organizacích: Charita ŘeckoMetropolitní socialní klinice Helliniko v Aténách. Jedno sběrné místo jsme se rozhodli zorganizovat i na Bigy: 16. 6. – 17. 6. o velké přestávce ve 2. podlaží. 

Zařazeno v kategoriích:

Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...

XVIII. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

15. – 17. 2. 2016 se na Bigy uskuteční XVIII. Akademické triduum. Akce je určena pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy). Na jednotlivé přednášky je třeba se zaregistrovat v příslušných seznamech, které budou k dispozici  na nástěnce před aulou (od 3. 2. 2016). Najdete zde také anotace (stručné obsahy jednotlivých přednášek) a další aktuální informace o AT. Informace o AT také můžete získat od vašich třídních učitelů nebo profesorů ZSV.  O historii AT najdete více informací v sekci ze života školy.

SNĚŽNICE 2016

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

 – 
21 fotografií

Letos naše zimní výprava vyrazila na sněžnice do Nízkých Tater. Nadšená skupina horalů (složená z absolventek, absolventů, profesorek, profesorů,… zkrátka přátel) pod vedením horského vůdce Michala Kubíčka se nebála vyrazit do zasněžených kopců našich bratia. Zdolali jsme šestý nejvyšší vrchol celého pohoří Chabenec (1 955 m).

Virtuální prohlídka