Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

 • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
 • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
 • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější články v kategorii Základy společenských věd

Setkání bez hranic 2011 – plavecká show pro děti z dětských domovů, handicapované o zdravé děti a dospělé

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

10 fotografií
 • 22. září 2011 se v Aquaparku v Kohoutovicích v Brně konal 5. ročník tradičního sportovního a společenského setkání velké rodiny 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, politiků, policistů, hasičů, záchranářů, partnerů atd.
 • Akce se zúčastnily společně děti z dětského domova Tišnov, Strážnice, Dagmar, Jemnice, Znojmo, Hrotovice, Hodonín, Předklášteří, Vranov, Uherské Hradiště, Mikulov, Boskovice, Rovečné, Telč a jejich postižení kamarádi z Kociánky Brno a SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Děti z dětských domovů a postižené děti se také díky projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC moc dobře znají, společně pracují a pomáhají druhým a hlavně se fandí a věří si.
 • Této akce se zúčastnili studenti Biskupského gymnázia jako dobrovolníci a pomohli s její organizací.  Během dne se za námi přišel podívat i pan ředitel, Mgr. Karel Mikula, a povzbudil všechny zúčastněné dobrou náladou. Akci doprovázel pan profesor Mgr. Pavel Vaněk. Tímto jim děkujeme za možnost účastnit se na těchto dobročinných akcích. Jedná se o dlouholetý projekt, který u nás na Bigy zaštiťuje PK TEV a PK ZSV.
 • Speciální soutěž, u které se nejvíce dali dohromady děti s dospělými, byla beze sporu hra zvaná Tajenka. Podstata hry spočívala ve vylovení míčků různé barvy z vody, které měli na starosti dva členové týmu. Všichni ostatní, tedy děti a dospělí, čekali na břehu a po odevzdání vyloveného míčku mohli otevřít otázky příslušné barvy a vrhnout se do luštění tajenky. Bouřlivou atmosféru střídalo usilovné přemýšlení. Bylo zajímavé sledovat, jakou taktiku děti a dospělí společně zvolili. V této hře nakonec zvítězil dětský domov Předklášteří, který jako první vyluštil motto akce.
 • „Chceš – li být milován, miluj“
 • Autor příspěvku: Miriam Bajgarová (3. B)
 • více na www.vutvbrne-festival.rajce.net
   

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

„Děvčata z pokoje 28“ - výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Dne 9.1. 2012 byla u nás ve škole zahájena výstava „Děvčata z pokoje 28“ -
výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně
. Výstavu jsme
zahájili setkáním a besedou s paní Hanusovou, která je jednou z těchto
dětí. Téma výstavy je zpracováno mj. v knize stejného názvu, kterou napsala
německá novinářka Hannelore Brenner-Wonschick. Výstava zůstala ve škole do
konce ledna.

Orientační dny

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Titulní obrázek článku
 – 

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Další vzdělávání pedagogů ZSV

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
22 fotografií

V rámci projektu "Orientační dny - rozvoj hodnotové orientace žáků pro trvale udržitelný rozvoj" jsme se zúčastnili exkurze do Abktionszentrum v Benedikteuern.

Účastníci: Mgr. Pavel Vaněk, PhDr. Zdenek Papoušek

BIGY PRO KLIMA

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Denisa Hobžová

Titulní obrázek článku
 – 

Od problému k řešení. Od myšlenky k činu. 

Projektový týden sext a druhých ročníků zaměřený na problematiku měnícího se klimatu. Co vás čeká? Klimatická změna v souvislostech, přemýšlení o budoucnosti - blízké i té vzdálenější, příklady dobré praxe, tvorba školního jezírka na dešťovou vodu a mnoho dalšího. Besedy, workshopy, zajímaví hosté. Přímá akce a váš vlastní projekt. A na konci společná oslava v zahradě. 

Těší se na vás Denisa Hobžová (ZSV) a Kateřina Krumpholcová (BIO).  

Děti učí děti

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

19 fotografií

V sobotu 26. 11. 2011 pomohla 2. B organizaci Zábavné učení realizovat projekt Děti učí děti. Náplní tohoto projektu bylo zapojit středoškolské studenty do učení dětí z mateřských škol zábavnou formou. Předškoláci si zde vyzkoušeli zdobení perníčků, pohráli si s domácími zvířátky a dozvěděli se něco o péči o ně, naučili se tancovat, zahráli si fotbal, učili se malovat a vypátrali i spoustu informací o životě indiánů.

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

Vzpomínky starého zbrojnoše

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Zdeněk Papoušek

4 fotografie

V rámci projektu Príběhy bezpráví - měsíc filmu na školách - pořádá kabinet ZSV ve spolupráci s organizací Člověk v tísni přednášku, projekci filmu a besedu s Břetislavem Rychlíkem. Akce, která nese název Vzpomínky starého zbrojnoše, je zaměřena na reflexi událostí 17. listopadu 1989 a následné dekonstrukce komunistické totality v naší zemi a je určena pro studenty druhých a třetích ročníků, sext a septim Bigy. 

Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 
2 fotografie

V  týdnu od 10. do 14. října 2011 se na našem gymnáziu konal projektový týden v řadě oborů.
Můžete si prohlédnout jednotlivé články, včetně fotografií a videí:

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Náboženství
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Celý článek...

Projektový týden - ZSV + náboženství

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
7 fotografií

V projektovém týdnu jsme v rámci předmětů ZSV a náboženství zorganizovali pro 40 studentů Bigy poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu byla prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech jsme navštívili řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Novou Huť, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu studenti sbírali informace a materiály a pořizovali fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvořili prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne úspěšně vystoupili před svými spolužáky v aule školy.

Evropský parlament pro studenty

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Od října 2009 do března 2010 probíhala pro české středoškolské studenty online simulační hra ,,EP for students.“ Na začátku hry jsme si vytvořili fiktivního europoslance (včetně životopisu, programu i politické orientace). My účastníci (byl jsem v týmu společně s Kristýnou Kučerovou a Petrem Malíkem) jsme se stali poradci našeho smyšleného politika. Patronem našeho týmu se stal prof. Pavel Vaněk. V průběhu hry se mohly předkládat návrhy zákonů, diskutovat, psát tématické články či tvořit vlastní reálné miniprojekty k aktuálním tématům. Nejvíce jsme se zabývali problematikou hazardu a protipirátskými zákony. Zabývali jsme se také společnou zemědělskou politikou, Arktidou, problémy eurozóny nebo jsme uspořádali oslavu ke dvaceti rokům svobody a pádu zvrácené komunistické diktatury.

Virtuální prohlídka