Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

 • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
 • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
 • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější články v kategorii Základy společenských věd

I. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

15 fotografií

V pátek 8. června 2012 se uskutečnila první Bigy cyklojízda, která byla mimo jiné završením projektu „Do práce na kole“. Celkem devět profesorů z naší školy dojíždělo během měsíce května do práce na kole.
Po pátečním vyučování se skupinka odvážlivců shromáždila před školou. Účast byla hojná a pestrá. Nechyběli profesoři, studenti, rodiče, absolventi či přátelé Bigy. Jízda nebyla jenom na kolech, ale i na elektrokoloběžce a jednokolce. Trasa výletu vedla po cyklostezce přes Antropos k restauraci U lampy (v Komárově u řeky s lodí), kde jsme se občerstvili a pokračovali podél řeky Svitavy až do Obřan. Cílem našeho výletu byla hospůdka „Na konečné“ (na konečné šaliny č. 4), kde jsme se rozloučili a každý jel svým směrem domů. Musím zmínit také setkání s městskou policí, která podrobila naše jízdní kola důkladné prohlídce. Kontrola proběhla bez obtíží.

Exkurze do Osvětimi

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sext a druhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

2 fotografie

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na první BIGY CYKLOJÍZDU!

 • Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
 • Sraz ve 13:45 v pátek 8. června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.

Brno a jižní Morava bez hranic

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Nádherné počasí, příjemná atmosféra, nadšení a spolupráce, to jsou věci, které už před samým zahájením celé akce byly přítomny. A nejen to, jsou to věci, které tvořily celý tento den plný zážitků.
Sešli jsme se v 8 ráno v areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem, abychom začali s přípravami celého setkání. Vzájemnou spoluprací se nám podařilo vše připravit včas, takže jsme mohli s radostí uvítat přicházející děti z dětských domovů, děti a dospělé z Kociánky Brno, studenty základních škol, zástupce pořadatelů a Policie ČR, vychovatele, učitele a další.

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

Exkurze do Zlína 26. 4. 2012

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 se koná exkurze do Zlína. Sraz přihlášených účastníků bude v 7:30 u Janáčkova  divadla (obvyklé místo odjezdu zájezdových autobusů na ulici Roosveltova, poblíž tramvajové zastávky Janáčkovo divadlo). Předpokládaný návrat je v 16:00 na totéž místo.

Kurz osobnostní výchovy 2. B

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

 – 
18 fotografií

Ve dnech od 26.-28.3. 2012 se třída 2.B společně se svým třídním profesorem Pavlem Vaňkem zúčastnila Kurzu osobnostní výchovy v Křižanově. Hlavním tématem tzv. "Psychokurzu" bylo řešení konfliktů a problémových situací, programem nás prováděl školní psycholog Petr Vaněk. Velkým plus bylo, že jsme jeli celá třída, nikdo nezůstal doma!

Setkání bez hranic 2011 – plavecká show pro děti z dětských domovů, handicapované o zdravé děti a dospělé

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

10 fotografií
 • 22. září 2011 se v Aquaparku v Kohoutovicích v Brně konal 5. ročník tradičního sportovního a společenského setkání velké rodiny 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, politiků, policistů, hasičů, záchranářů, partnerů atd.
 • Akce se zúčastnily společně děti z dětského domova Tišnov, Strážnice, Dagmar, Jemnice, Znojmo, Hrotovice, Hodonín, Předklášteří, Vranov, Uherské Hradiště, Mikulov, Boskovice, Rovečné, Telč a jejich postižení kamarádi z Kociánky Brno a SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Děti z dětských domovů a postižené děti se také díky projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC moc dobře znají, společně pracují a pomáhají druhým a hlavně se fandí a věří si.
 • Této akce se zúčastnili studenti Biskupského gymnázia jako dobrovolníci a pomohli s její organizací.  Během dne se za námi přišel podívat i pan ředitel, Mgr. Karel Mikula, a povzbudil všechny zúčastněné dobrou náladou. Akci doprovázel pan profesor Mgr. Pavel Vaněk. Tímto jim děkujeme za možnost účastnit se na těchto dobročinných akcích. Jedná se o dlouholetý projekt, který u nás na Bigy zaštiťuje PK TEV a PK ZSV.
 • Speciální soutěž, u které se nejvíce dali dohromady děti s dospělými, byla beze sporu hra zvaná Tajenka. Podstata hry spočívala ve vylovení míčků různé barvy z vody, které měli na starosti dva členové týmu. Všichni ostatní, tedy děti a dospělí, čekali na břehu a po odevzdání vyloveného míčku mohli otevřít otázky příslušné barvy a vrhnout se do luštění tajenky. Bouřlivou atmosféru střídalo usilovné přemýšlení. Bylo zajímavé sledovat, jakou taktiku děti a dospělí společně zvolili. V této hře nakonec zvítězil dětský domov Předklášteří, který jako první vyluštil motto akce.
 • „Chceš – li být milován, miluj“
 • Autor příspěvku: Miriam Bajgarová (3. B)
 • více na www.vutvbrne-festival.rajce.net
   

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

„Děvčata z pokoje 28“ - výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Dne 9.1. 2012 byla u nás ve škole zahájena výstava „Děvčata z pokoje 28“ -
výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně
. Výstavu jsme
zahájili setkáním a besedou s paní Hanusovou, která je jednou z těchto
dětí. Téma výstavy je zpracováno mj. v knize stejného názvu, kterou napsala
německá novinářka Hannelore Brenner-Wonschick. Výstava zůstala ve škole do
konce ledna.

Orientační dny

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Titulní obrázek článku
 – 

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Virtuální prohlídka