Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější články v kategorii Základy společenských věd

Jak prezentovat svou školu?

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

10 fotografií

V hodinách občanské výchovy se studenti a studentky třídy tercie A zamysleli nad otázkou jak nejlépe prezentovat naši školu. Výsledkem jsou návrhy propagačních plakátů školy, jejichž výběr můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Tvorba
Žáci
Celý článek...

Beseda k mezinárodnímu dni lidských práv

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

U příležitost mezinárodního dne lidských práv pořádá kabinet ZSV přednášku a besedu panem Bohumilem Robešem, který byl padesátých a šedesátých letech v komunistickém Československu vězněn pro politické přesvědčení a odbojovou činnost. Akce so koná v pátek 13.12. 3. a 4. vyučovací hodinu a je určena studentům druhých a třetích ročníků, sext a septim.

Maraton psaní dopisů 2013 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Maraton psaní dopisů je mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí, kterou pořádá organizace Amnesty International. Koná se každý rok v prosinci při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (10. 12.), letos v termínu od 6. do 16.12. Cílem je poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí a skupin. Možnost připojit se k této akci na naší škole budeme mít v úterý 10. 12. o velké přestávce (a dalších přestávkách) u informačního stánku, kteří zřizují studenti a studentky Bigy (3. A) na druhém podlaží.

Studentské předčasné parlamentní volby – výsledky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
4 fotografie

Volební účast:

Oprávněných voličů na Bigy: 650
Volilo: 378 – tj. 58%
Neplatné hlasy: 11
 

O studentských volbách na Bigy informoval i Brněnský deník.

Přílohy

 Pokyny pro voliče [194 kB] Studentské volby – příručka [1 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Projektový týden ZSV & NV 7. -10. 10. 2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

V rámci projektového týdne v příštím školním roce (2013/14) chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sext a druhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

II. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

2 fotografie

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na II. BIGY CYKLOJÍZDU!

  • Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
  • Sraz ve 14: 00 ve čtvrtek 20. června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.
  • Zájemci o účast, ať se přihlásí do středy 19. 6. v kabinetě ZSV.

Do HUC zveme zajímavé hosty

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

2 fotografie

9.4. 2013 navštívili naši školu v rámci HUC dobrovolníci Raquel z Kanárských ostrovů, Susanne z Německa a Matteo z Itálie. Během Evropské dobrovolné služby stráví v brněnském středisku volného času Lužánky rok. Pro studenty SpA připravili několik aktivit – společně se věnovali tématu předsudků a stereotypů a diskutovali o tom, jaké to je žít v jiné kultuře.

Exkurze do Osvětimi: 7. – 10. 10. 2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce (2013/14) chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sextdruhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2013/2014

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Ve školním roce 2013/2014 otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

  • HUC – humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2012/2013 vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.
 

Adventní sbírka na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
 – 
video

Advent je čas dárků, proto bychom chtěli poslat nějaký dárek i těm, na které žádné velké dary nečekají. Ve dnech 12. – 19. 12. 2012 bude tedy ve škole probíhat sbírka pro organizaci Siriri. Chtěli bychom podpořit projekt Škola v Bozoum – jedná se o školu, která byla založena českými zakladateli Siriri. Česká strana se zavázala, že každoročně uhradí 40% nákladů na provoz školy, a tím umožní vzdělání 160 dětem, které tuto školu navštěvují.

Virtuální prohlídka