Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější články v kategorii Základy společenských věd

Základy společenských věd – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

4 fotografie

Sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu

V rámci HUC uspořádali studenti Sexty A sbírku materiální pomoci. Bylo až neuvěřitelné, kolik se toho sešlo. A tak mohly vyjet 3 plné kamiony věcí na Ukrajinu, aby se stihly dodat lidem na frontu ještě před Vánocemi. Velké díky všem!

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Třídní schůzky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

 – 

Milí rodiče,

ve čtvrtek  12. listopadu v 17.00 proběhnou na Bigy třídní schůzky.

Následují hovorové hodiny, na které je třeba se předem mailem u daného vyučujícího objednat.

Těšíme se na vaši účast.

 

Válka ještě neskončila – přednáška

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

Titulní obrázek článku
 – 

Ve dnech  19.10., 21.10., 2.11., 4.11.  - vždy od 18 hodin – se v aule Biskupského gymnázia uskuteční přednášky o dění na Ukrajině, dobrovolnické činnosti, možnostech pomoci. Přednášku organizuje dobrovolnické sružení Chuť pomáhat  (http://www.chutpomahat.cz/).

Přednáška o Ukrajině

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku

Ve čtvrtek 26.3. od 14.30 se bude v aule naší školy konat přednáška zaštítěná komunitou Sant´Egidio na téma současnost a budoucnost Ukrajiny. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátku.

Přednáška pana Pavla Frieda o holokaustu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

3 fotografie

2. února 2015 navštívil naši školu pan Fried, který prožil několik let svého dětství v koncentračním táboře Terezín. Společně s lektorkou brněnské pobočky Židovského muzea, paní Kateřinou Suchánkovou, si pan Fried připravil pro studenty prvních ročníků a kvint přednášku spojenou s besedou. Více informací o osudu pana Frieda lze nalézt např. na: http://www.centropa.org/biography/pavel-fried

Maraton psaní dopisů 2014 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
9 fotografií

Ve středu 17. 12.  uspořádáme na Bigy tradiční podpisovou akci – Maraton psaní dopisů.  O přestávkách na druhém podlaží bude zřízen info stánek, u kterého můžete podepsat dopisy určené na podporu nespravedlivě stíhaných politických vězňů v různých státech světa.

Rozhovor s Erikou Bezdíčkovou

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

Titulní obrázek článku
 – 
video

Erika Bezdíčková měla na naší škole přednášku s následnou besedou o holocaustu, zločinech 2. světové války a o životě Židů po válce. O paní Bezdíčkové natočila dokument Olga Sommerová, ze kterého jsou některé záběry reportáže. Erika Bezdíčková napsala autobiografickou knihu Moje dlouhé mlčení, kterou zde také představila. Velmi si vážíme její návštěvy a tímto jí ještě jednou děkujeme.

III. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
6 fotografií

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na III. BIGY CYKLOJÍZDU!

Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
Sraz ve 14: 00 ve čtvrtek 19.června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.

Absolventi, partneři, děti, kamarádi, rodiče, přátelé a nepřátelé Bigy jsou vítáni.

Mediální výchova v kvartách - reklama

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
 – 
2 videa

V měsíci březnu jsme se v OBV v kvartách věnovali Mediální výchově. Do tohoto celku patří i reklama. Jak moc se studentům podařilo do tématu proniknout, posuďte sami na přiložené ukázce.

Virtuální prohlídka