Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

III. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
6 fotografií

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na III. BIGY CYKLOJÍZDU!

Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
Sraz ve 14: 00 ve čtvrtek 19.června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.

Absolventi, partneři, děti, kamarádi, rodiče, přátelé a nepřátelé Bigy jsou vítáni.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Mediální výchova v kvartách - reklama

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
 – 
2 videa

V měsíci březnu jsme se v OBV v kvartách věnovali Mediální výchově. Do tohoto celku patří i reklama. Jak moc se studentům podařilo do tématu proniknout, posuďte sami na přiložené ukázce.

Živá knihovna - Amnesty International na Biskupském gymnáziu

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
11 fotografií

Amnesty International na Biskupském gymnáziu

Ve středu 22.1.2014 se studenti 3. A zúčastnili projektového dne, který měl několik částí, a nejzajímavější nám připadala tzv. Živá knihovna. Ze začátku se nám do toho moc nechtělo, v době uzavírání známek bychom spíše ocenili volný den, ale přemohli jsme se a do školy dorazili.

XVI. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

10. – 12. 2. 2014 se na Bigy uskuteční XVI. Akademické triduum. Akce je určena pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy). Na jednotlivé přednášky je třeba se zaregistrovat v příslušných seznamech, které jsou k dispozici  na nástěnce před aulou. Najdete zde také anotace (stručné obsahy jednotlivých přednášek) a další aktuální informace o AT. Informace o AT také můžete získat od vašich třídních učitelů nebo profesorů ZSV.

Přílohy

 Plakát s programem [154 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

XV. Akademické triduum

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

25. – 27. 2. 2013 se na Bigy uskuteční XV. Akademické triduum. Akce je určena pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (2. a 3. ročníky, sexty a septimy). Na jednotlivé přednášky je třeba se zaregistrovat v příslušných seznamech, které jsou k dispozici od 18.2. na nástěnce před aulou. Najdete zde také anotace (stručné obsahy jednotlivých přednášek) a další aktuální informace o AT. Informace o AT také můžete získat od vašich třídních učitelů nebo profesorů ZSV.

Beseda k mezinárodnímu dni lidských práv

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 

U příležitost mezinárodního dne lidských práv pořádá kabinet ZSV přednášku a besedu panem Bohumilem Robešem, který byl padesátých a šedesátých letech v komunistickém Československu vězněn pro politické přesvědčení a odbojovou činnost. Akce so koná v pátek 13.12. 3. a 4. vyučovací hodinu a je určena studentům druhých a třetích ročníků, sext a septim.

Maraton psaní dopisů 2013 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Maraton psaní dopisů je mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí, kterou pořádá organizace Amnesty International. Koná se každý rok v prosinci při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (10. 12.), letos v termínu od 6. do 16.12. Cílem je poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí a skupin. Možnost připojit se k této akci na naší škole budeme mít v úterý 10. 12. o velké přestávce (a dalších přestávkách) u informačního stánku, kteří zřizují studenti a studentky Bigy (3. A) na druhém podlaží.

II. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na II. BIGY CYKLOJÍZDU!

  • Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
  • Sraz ve 14: 00 ve čtvrtek 20. června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.
  • Zájemci o účast, ať se přihlásí do středy 19. 6. v kabinetě ZSV.

Virtuální prohlídka