Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

Seminář Osobnostní a sociální výchovy 19. – 21. 11. 2012

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

 – 
10 fotografií

V listopadu naše třída vyjela do Křižanova na seminář osobnostní a sociální výchovy. Tématem bylo "Vytyčení cílů a jejich naplnění", nepochybně v souvislosti s blížící se maturitou a volbou VŠ. Náplň byla rozdělena na práci v budově a práci venku. Teoretické části byly prokládány našim aktivním přičiněním, které navazovalo na probrané téma. Časový harmonogram byl logicky rozčleněn. Seminář přinesl jiný náhled na rozhodování obecně a především dokončení předsevzatých plánů.
Byla to příležitost k přemýšlení, uvolnění, poznávání spolužáků mimo hrozivou realitu školních dnů. Volného času bylo dost, každý si mohl vybrat mezi odpočinkem ve společnosti nebo v ústraní, celý průběh akce na mě působil spontánně.

Poradenství pro volbu VŠ a profese

Vydáno:

 | 

Autorka: Veronika Kirchnerová

Titulní obrázek článku

Školní poradenské pracoviště nabízí studentům septim a 3. ročníků testování struktury inteligence
se zaměřením na profesní orientaci a volbu povolání.

Testování se uskuteční:

  • 6. 12. 2012 ve 14.30 – 16.30hod v aule (pro studenty 3. ročníků)
  • 13. 12. 2012 ve 14.30 – 16.30hod v aule (pro studenty septim).

Vzpomínky starého zbrojnoše II.

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

4 fotografie

V rámci projektu Príběhy bezpráví – měsíc filmu na školách – pořádá kabinet ZSV ve spolupráci s organizací Člověk v tísni již druhým rokem přednášku, projekci filmu a besedu s Břetislavem Rychlíkem. Akce, která nese název Vzpomínky starého zbrojnoše II., je zaměřena na reflexi událostí 17. listopadu 1989 a následné dekonstrukce komunistické totality v naší zemi a je určena pro studenty druhých a třetích ročníků, sext a septim Bigy.

Projektový týden ZSV (kvarty) – Multikulturní Brno

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Zdeněk Papoušek

 – 
2 fotografie

V rámci projektového týdne, který proběhne na naší škole od 17. 9 do 20. 9. 2012, předmětová komise ZSV pořádá týdenní program pro studenty kvart s názvem Multikulturní Brno. Program bude zaměřen na jednotlivé minority (etnické, náboženské, sociální, handicapované občany, atd.) žijící na území města Brna. Během týdne navštívíme:

Vraťme se o dva měsíce zpět – na prázdniny z Bigy jedině limuzínou

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

8 fotografií

Třešničkou na dortu na závěr úspěšného školního roku 2011/12 byla pro několik VIP žáků 2. ročníku (především 2. B) hodinová okružní jízda Brnem v luxusní  limuzíně. I přes nemalé komplikace se jedenáctimetrový vůz dostavil před  budovu BiGy, kde jsme ho již netrpělivě vyhlíželi. Poté co mladý řidič otevřel dveře a osm žáků nastoupilo, vůz obklopila tlupa zvědavců, která zaplavila limuzínu. Nechyběli ani paparazzi. Po několika minutách prohlídky se limuzína rozjela a nám nezbývalo nic jiného, než si připít dobře vychlazeným šampaňským.

I. Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

15 fotografií

V pátek 8. června 2012 se uskutečnila první Bigy cyklojízda, která byla mimo jiné završením projektu „Do práce na kole“. Celkem devět profesorů z naší školy dojíždělo během měsíce května do práce na kole.
Po pátečním vyučování se skupinka odvážlivců shromáždila před školou. Účast byla hojná a pestrá. Nechyběli profesoři, studenti, rodiče, absolventi či přátelé Bigy. Jízda nebyla jenom na kolech, ale i na elektrokoloběžce a jednokolce. Trasa výletu vedla po cyklostezce přes Antropos k restauraci U lampy (v Komárově u řeky s lodí), kde jsme se občerstvili a pokračovali podél řeky Svitavy až do Obřan. Cílem našeho výletu byla hospůdka „Na konečné“ (na konečné šaliny č. 4), kde jsme se rozloučili a každý jel svým směrem domů. Musím zmínit také setkání s městskou policí, která podrobila naše jízdní kola důkladné prohlídce. Kontrola proběhla bez obtíží.

Exkurze do Osvětimi

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sext a druhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Bigy cyklojízda

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

2 fotografie

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na první BIGY CYKLOJÍZDU!

  • Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
  • Sraz ve 13:45 v pátek 8. června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.

Brno a jižní Morava bez hranic

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Nádherné počasí, příjemná atmosféra, nadšení a spolupráce, to jsou věci, které už před samým zahájením celé akce byly přítomny. A nejen to, jsou to věci, které tvořily celý tento den plný zážitků.
Sešli jsme se v 8 ráno v areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem, abychom začali s přípravami celého setkání. Vzájemnou spoluprací se nám podařilo vše připravit včas, takže jsme mohli s radostí uvítat přicházející děti z dětských domovů, děti a dospělé z Kociánky Brno, studenty základních škol, zástupce pořadatelů a Policie ČR, vychovatele, učitele a další.

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

Virtuální prohlídka