Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Základy společenských věd

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Svsn Společenskovědní seminářOV Občanská výchovaSVS Společenskovědní seminářZSV Základy společenských věd
Ilustrační foto
Základy společenských věd – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH věnovaných předmětu ZSV na Bigy

1. Koncepce předmětu:

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociální věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve vzdělávání.

2. Organizace výuky:

  • V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Více informací ZDE.
  • Pro studenty kvart, sext a druhých ročníků pořádáme projektové týdny aneb výuka v terénu.
  • Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět – humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd.

Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků otvíráme volitelný předmět společensko vědní seminář (SVS) zaměřený na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.

Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Nejnovější akce v kategorii Základy společenských věd

Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 
2 fotografie

V  týdnu od 10. do 14. října 2011 se na našem gymnáziu konal projektový týden v řadě oborů.
Můžete si prohlédnout jednotlivé články, včetně fotografií a videí:

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Náboženství
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Celý článek...

Projektový týden - ZSV + náboženství

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
7 fotografií

V projektovém týdnu jsme v rámci předmětů ZSV a náboženství zorganizovali pro 40 studentů Bigy poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu byla prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech jsme navštívili řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Novou Huť, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu studenti sbírali informace a materiály a pořizovali fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvořili prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne úspěšně vystoupili před svými spolužáky v aule školy.

Přílohy

 Osvětim [43 MB] Texty [35 kB] Krakov [29 MB] Velička, Wadowice [58 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...

Evropský parlament pro studenty

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Od října 2009 do března 2010 probíhala pro české středoškolské studenty online simulační hra ,,EP for students.“ Na začátku hry jsme si vytvořili fiktivního europoslance (včetně životopisu, programu i politické orientace). My účastníci (byl jsem v týmu společně s Kristýnou Kučerovou a Petrem Malíkem) jsme se stali poradci našeho smyšleného politika. Patronem našeho týmu se stal prof. Pavel Vaněk. V průběhu hry se mohly předkládat návrhy zákonů, diskutovat, psát tématické články či tvořit vlastní reálné miniprojekty k aktuálním tématům. Nejvíce jsme se zabývali problematikou hazardu a protipirátskými zákony. Zabývali jsme se také společnou zemědělskou politikou, Arktidou, problémy eurozóny nebo jsme uspořádali oslavu ke dvaceti rokům svobody a pádu zvrácené komunistické diktatury.

Zapojení studentů kvint do projektu Pražský model OSN

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Na začátku školního roku jsme byli v hodině ZSV informováni o možnosti zúčastnit se Pražského studentského summitu, a to konkrétně modelu OSN. Jelikož se nám tato nabídka zalíbila, rozhodli jsme se napsat vstupní esej o jednom z členských států OSN Egyptě, na základě které jsme byli vybráni. V průběhu listopadu až února jsme se ve složení Jiří Blaha, Daniel Kolář, Marek Pivoda, Filip Vlček zúčastňovali přípravných setkání tzv. workshopů, kde jsme se podrobně seznámili s činností jednotlivých orgánů OSN. Semináře doplňovaly přednášky mnoha zajímavých hostů z oblasti politiky a diplomacie. Program vyvrcholil březnovou závěrečnou konferencí v Pražském kongresovém centru, kde měli všichni účastníci možnost ukázat, co se v průběhu několika měsíců naučili o práci v mezinárodní organizaci. Řešili se zde jak současné světové problémy, tak i body agendy, které jsme si předem odhlasovali. Na jednání se tak dostala témata jako udržitelný rozvoj, proliferace jaderných zbraní, subvence v zemědělství či kybernalita. Před konferencí jsme navštívili ambasádu Egypta, státu, který jsme v rámci modelu po celou dobu zastupovali, a zjišťovali jeho postoj k dané tématice.

2. mezinárodní setkání mládeže v Osvětimi

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
154 fotografií

V termínu 9. – 12. 9. 2010 jsme se se studenty Bigy zúčastnili 2. mezinárodního setkání mládeže V Osvětimi, které organizovala komunita Sant'Egidio. Cílem tohoto mezinárodního setkání bylo zajímavě připomenout mladým lidem nedávnou minulost a dát jim možnost setkat se s pamětníky druhé světové války. Jak věříme, povede tato osobní zkušenost, která není jen dějepisnou informací, k rozšíření jejich povědomí o tom, co se v koncentračních táborech odehrávalo. Věříme, že když se setkání s konkrétní výpovědí svědků holocaustu a i se svými vrstevníky z jiných zemí, přispělo k tomu, aby se nic podobného již v budoucnosti nezopakovalo.

Po stopách česko-německo-židovského soužití (projektový týden)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
19 fotografií

V rámci mezipředmětové spolupráce ZSV, náboženství a němčiny, jsme uspořádali projektový týden na téma česko-německo-židovského soužití.

Program:

Pondělí - Židovské Brno:

  • návštěva Židovské obce, hřbitova a synagogy
  • přednáška paní Kateřiny Tučkové, autorky knihy oceněné Magnesií Literou „Vyhnání Gerty Schnirch“ a historika Akademie Věd ČR pana Davida Kovaříka na téma odsunu německého obyvatelstva po 2. svět. válce

Projektový týden (druhé ročníky)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
49 fotografií

Pro studenty druhých ročníků jsme jako každým rokem uspořádali projektový týden aneb výuku v terénu.

Letošní program:

  1. Pondělí  5.10.: SVČ Lužánky, Podané ruce
  2. Úterý 6.10.: Muzeum romské kultury, Úřad ombudsmana
  3. Středa 7. 10.: Třebíč - židovská čtvrť
  4. Čtvrtek  8. 10.: Lanové centrum
  5. Pátek 9. 10.: Prezentace projektu

Virtuální prohlídka