Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Pozvánka na setkání Spolku přátel Bigy Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení a milí absolventi, rodiče, učitelé, přátelé BiGy,

zveme vás na setkání, které jsme nazvali Restart Spolku přátel BiGy – nové výzvy a příležitosti, které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2023 v 18:00 ve sborovně gymnázia.

Součástí setkání bude Valná hromada Spolku přátel BiGy, kde budou prezentovány zprávy o činnosti a hospodaření Spolku a zpráva revizní komise za uplynulý rok. Hlavním bodem bude představení návrhu na změny v činnosti Spolku  a následná diskuse. Dále se bude volit nový výbor Spolku a revizní komise*. Na setkání a k diskusi jsou zváni jak členové, tak nečlenové Spolku.  

Po 25 letech existence Spolku, jehož posláním byla od počátku duchovní a hmotná podpora školy, nastala doba, kdy toto poslání chceme aktualizovat, dát mu novou formu, obsah a zejména získat potřebný impuls – tak, aby Spolek lépe reagoval na výzvy dnešní doby. Chtěli bychom, aby Spolek vytvářel neformální prostor, kde se mohou setkávat a propojovat ti, kteří do školy chodí a pracují tam, s absolventy, rodiči, bývalými vyučujícími a všemi přáteli školy. Chtěli bychom, aby Spolek reagoval na aktuální potřeby školy a snažil se ve spolupráci s tímto širokým spektrem příznivců hledat možnosti, jak je naplňovat. Rádi bychom, aby Spolek ve spolupráci se školou například pořádal různé akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, diskusní, benefiční), podporoval i nadále nadané studenty, pomáhal studentům znevýhodněným, prostřednictvím absolventské sítě umožňoval kontakty a výměnu zkušeností mezi studenty a absolventy, a v neposlední řadě pomáhal škole s PR a fundraisingem. Biskupské gymnázium letos oslaví 33 let od znovuobnovení a my věříme, že takový „restart“ ve spolupráci s těmi, kterým škola leží na srdci, by pro ni byl krásným dárkem. Přijměte tedy naše pozvání k setkání a diskusi o tomto novém konceptu Spolku přátel BiGy, který se neobejde bez vašeho zájmu.

 

 

 

Za Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu

Mgr. Karel Mikula, v.r., ředitel

 

Za Spolek přátel BiGy

Mgr. Martin Večeřa, Ph.D., v.r., místopředseda výboru

 

V Brně 1. února 2023

 

* Návrh kandidátů do výboru a revizní komise spolku je možno podávat písemně u paní Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana.kozlickova@bigy.cz nebo osobně na valné hromadě, nejpozději však do zahájení volby členů výboru a revizní komise. Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary.

 

Konverzační soutěž ve španělštině - školní kolo

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

V pátek 17. 2. se uskutečnilo školní kolo soutěže ve španělštině. Z I. kategorie (max. 3 roky studia španělštiny) postupuje do krajského kola Kateřina Soukupová (QB). Ve II. kategorii (více než 3 roky studia španělštiny) bude naši školu reprezentovat Anežka Vojtová (OKB).

Krajské kolo proběhne online v pondělí 9. 3. Postupujícím v něm přejeme hodně štěstí a všem účastníkům školního kola děkujeme za účast :)

Soutěž Bezpečně v kyberprostoru

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Andrea Buchtová

Titulní obrázek článku

Soutěž je určena pro jednotlivce, pouze v případě tvorby videoklipu se mohou zúčastnit i kolektivy s max. počtem 4 jedinců.

Zapojit se mohou žáci a studenti základních a středních škol v Jihomoravském kraji. 

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku: 

 6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks 

8. – 9. třída – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově, komiks 

střední školy – logo, pexeso, trailer

SAMOSTATNÁ KATEGORIE – pro všechny věkové skupiny - zkomponuj píseň související s problematikou kyber

Debatní soutěž v anglickém jazyce

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

V úterý 14.2. se konal první ročník debatní soutěže v anglickém jazyce. Po neuvěřitelném debatním boji zvítězili:

  1. Barbora Jandová QB
  2. Dan Ševčík  3B
  3. Jan Dlabáček  QA
  4. Lucie Skalková SxB Jan Deiss 2B Jan Indra QA

Chudák nádorová buňka - jiný pohled na nádorovou transformaci

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

Titulní obrázek článku

V pátek 3.3. se od 14 hod uskuteční v odborné učebně biologie přednáška paní doktorky Chalásové z LF MU s názvem Chudák nádorová buňka - jiný pohled na nádorovou transformaci. 
Přednáška je primárně určena pro studenty MOB, ale je otevřená všem zájemcům. Pokud vás dané téma zajímá, jste srdečně zváni. 

Informace k SOČ a vědeckým projektům

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

 Informace pro  studenty o možnosti přihlásit se do Vědeckých projektů pro středoškoláky, které jako každý rok se pořádájí ve spolupráci s Bioskop MUNI. Tento projekt je určen PRO VYSOCE MOTIVOVANÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY, kteří mají zájem o  SOČ z oblasti BIOLOGIE, CHEMIE a EKOLOGIE zpracovat ve vědecké laboratoři, kde se také setkají s vedoucími prací.

Kde: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, C03/117

Kdy: 3.3.2023 od 9:00 hod.

Termín přihlášení: do 17. 2. 2023 zde

Zároveň bych Vás chtěla informovat, že studenti se k tématům SOČ budou moci hlásit od 2. 3. 2023. 

Virtuální prohlídka