Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Exkurze do Zlína 26. 4. 2012

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku
 – 

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 se koná exkurze do Zlína. Sraz přihlášených účastníků bude v 7:30 u Janáčkova  divadla (obvyklé místo odjezdu zájezdových autobusů na ulici Roosveltova, poblíž tramvajové zastávky Janáčkovo divadlo). Předpokládaný návrat je v 16:00 na totéž místo.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd
Celý článek...

Výtvarný kroužek ve Vídni

Vydáno:

 | 

Autorka: Bc. Kateřina Hrušková

 – 
7 fotografií

Naši studenti z výtvarného kroužku, kteří obsadili přední příčky ve výtvarné soutěži v rámci Týdne výtvarné kultury, se 10. dubna 2012 rozjeli do Vídně. Jako doprovod si mohl vybrat každý student jednoho rodinného příslušníka, takže jsme vzali babičky, strýčky, sestry a vyrazili jsme. Zájezd byl jednou z cen, kterou výherci obdrželi od Pedagogické fakulty MU.

Silový čtyřboj 2012 v kategorii starší hoši a děvčata

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Snopek

 – 
2 fotografie

Disciplíny:
děvčata – šplh, trojskok, hod medicinbalem, sed-leh
hoši – shyb, benč, trojskok, vznos

Jako každý rok se naše škola účastnila okresního a krajského kola. Reprezentace byla vybrána z řad studentů, kteří se svými výkony nominovali do první desítky celoškolního kola. Děvčata ve složení – Coufalová D. SpB, Juřenčáková P. 2. B, Jeřábková J. SpA a Motyčková L. QA vybojovala v okresní soutěži družstev 3. místo.

Přijímací zkoušky – výsledky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku

V přiložených souborech jsou výsledky přijímacích zkoušek. V levém sloupci jsou výsledky podle pořadí.

Pro rychlejší orientaci jsou v pravém sloupci výsledky seřazeny podle identifikačního čísla (ID).

Všem zákonným zástupcům, kteří si vyzvedli rozhodnutí osobně, děkujeme.

Přílohy

 Čtyřleté studium – přijatí uchazeči [17 kB] Čtyřleté studium – nepřijatí uchazeči [16 kB] Osmileté studium – přijatí uchazeči [13 kB] Osmileté studium – nepřijatí uchazeči [26 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení
Celý článek...

3D modely obličejů

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Titulní obrázek článku
 – 

V týdnu od 16. do 20. 4. 2012 probíhá v rámci spolupráce mezi Katedrou počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky a Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity snímání 3D modelů obličejů.

Místo konání:
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Katedra počítačové grafiky a designu, Botanická 554/68a, 602 00 Brno

Poslechový pořad Jiřího Černého

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

Titulní obrázek článku
 – 

Ve středu 18. dubna se vypravíme s třídami sextou A, sextou B, 2.A a 2.C do klubu Leitnerka na poslechový pořad Jiřího Černého o folku a folkloru. Jiří Černý je jednou z nejvýraznějších postav československé a české hudební publicistiky. Má přehled o historii populární hudby, na níž se i dost výrazně podílel (např. uvedl první československou rozhlasovou hitparádu Dvanáct na houpačce). Studenti tak mají jedinečnou příležitost spatřit legendu a slyšet odborné, ale zároveň úžasně poutavé komentáře k vývoji československé folkové a folklorní scény.

Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 4. 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia konané dne 6. 4. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Dala na zvážení přítomným členům výboru za jakých podmínek bude Společnost přátel nadále spravovat a najímat objekt fary v Opatově na Moravě. Možnosti dalšího nájemního vztahu budou řešeny na příští schůzi.
2. Schvalování žádostí o příspěvky:
Členové výboru projednali následující žádosti:
- žádost Mgr. Javory o příspěvek ve výši 20 tis. Kč na projekt výměny studentů Brno-Hamburk
- žádost PaedDr. Němcové o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na cestovné na přehlídku škol v umělecké činnosti v Odrách
- žádost Mgr. Gojné o příspěvek ve výši 5 tis. Kč na nákup řezačky a malířských stojanů pro potřeby výuky výtvarné výchovy
- žádost studentů M. Pivody, F. Vlčka, J. Blahy o příspěvek na účast na summitu Pražský model OSN
Po diskuzi o výši jednotlivých příspěvků přítomní členové jednomyslně schválili podporu následujících projektů a výši poskytnuté částky:
- žádost Mgr. Javory – na projekt Brno-Hamburk bude poskytnut příspěvek ve výši 1.000,- Kč na studeta, celkem 14.000,- Kč
- žádost Mgr. Němcové – příspěvek na cestovné bude proplacen ve výši skutečných nákladů doložených cestovními doklady do výše 10.000,- Kč
- žádost Mgr. Gojné – částka 5.000,- Kč bude poskytnuta na základě předložení daňových
dokladů
- žádost studentů byla zamítnuta s následujícím odůvodněním – všem výše uvedeným byl příspěvek na stejnou akci poskytnut v loňském roce, Společnost přátel Bigy letos podpoří jiné studentské aktivity

Odry 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

 – 
24 fotografií

V březnu jsme byli v Odrách. Schola, Bára Sádlíková s Davidem Rausem, Dream in the Magma a Univers. Na 19. ročníku přehlídky umělecké činnosti studentů církevních škol jsme opravdu zabodovali, ačkoliv o reálných bodech nemůže být řeč. Myslíme tím publikum. Bára uhranula barvou svého hlasu, podle porotců i hudebním souzněním s Davidem, doprovázejícím ji na kytaru. Schola předvedla rozmanitý repertoár, byl precizně secvičený a měl výborné aranže. A jistou dirigentku. Skupina Dream in the Magma si získala fanoušky až na Slovensku. Univers přišli s profesionální hrou a technickou virtuozitou.
Příjemné tři dny.

Virtuální prohlídka