Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

 – 
6 fotografií

Dne 26.1.2012 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Ve velké konkurenci zvítězili studenti:

 • kategorie I.B
  1.  David Vávra, prima A
  2. Anna Homolová, prima B
  3. Johanka Brdečková, sekunda B
 • kategorie II.B
  1.  Štěpán Pařízek, kvarta A
  2. Marek Majda, kvarta B
  3.  Tadeáš Cvrček, tercie A
 • kategorie III.B
  1. Anna-Natálie Fajnorová, kvinta A
  2. Tereza Madarazsová, 3. C
  3. Albert Stehlík, septima B

Zařazeno v kategoriích:

Anglický jazyk
Soutěže
Celý článek...

Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Magdalena Hamingerová

 – 
2 fotografie

Dne 12.3.2012 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v angličtině.

V kategorii II. ( tercie a kvarta) zvítězil náš student Štěpán Pařízek z kvarty A.

V kategorii III.B ( bilingvální studenti) zvítězila naše studentka Marie Kvíčalová ze septimy A.

Setkání bez hranic 2011 – plavecká show pro děti z dětských domovů, handicapované o zdravé děti a dospělé

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
10 fotografií
 • 22. září 2011 se v Aquaparku v Kohoutovicích v Brně konal 5. ročník tradičního sportovního a společenského setkání velké rodiny 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, politiků, policistů, hasičů, záchranářů, partnerů atd.
 • Akce se zúčastnily společně děti z dětského domova Tišnov, Strážnice, Dagmar, Jemnice, Znojmo, Hrotovice, Hodonín, Předklášteří, Vranov, Uherské Hradiště, Mikulov, Boskovice, Rovečné, Telč a jejich postižení kamarádi z Kociánky Brno a SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Děti z dětských domovů a postižené děti se také díky projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC moc dobře znají, společně pracují a pomáhají druhým a hlavně se fandí a věří si.
 • Této akce se zúčastnili studenti Biskupského gymnázia jako dobrovolníci a pomohli s její organizací.  Během dne se za námi přišel podívat i pan ředitel, Mgr. Karel Mikula, a povzbudil všechny zúčastněné dobrou náladou. Akci doprovázel pan profesor Mgr. Pavel Vaněk. Tímto jim děkujeme za možnost účastnit se na těchto dobročinných akcích. Jedná se o dlouholetý projekt, který u nás na Bigy zaštiťuje PK TEV a PK ZSV.
 • Speciální soutěž, u které se nejvíce dali dohromady děti s dospělými, byla beze sporu hra zvaná Tajenka. Podstata hry spočívala ve vylovení míčků různé barvy z vody, které měli na starosti dva členové týmu. Všichni ostatní, tedy děti a dospělí, čekali na břehu a po odevzdání vyloveného míčku mohli otevřít otázky příslušné barvy a vrhnout se do luštění tajenky. Bouřlivou atmosféru střídalo usilovné přemýšlení. Bylo zajímavé sledovat, jakou taktiku děti a dospělí společně zvolili. V této hře nakonec zvítězil dětský domov Předklášteří, který jako první vyluštil motto akce.
 • „Chceš – li být milován, miluj“
 • Autor příspěvku: Miriam Bajgarová (3. B)
 • více na www.vutvbrne-festival.rajce.net
   

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd
Celý článek...

„Děvčata z pokoje 28“ - výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Dne 9.1. 2012 byla u nás ve škole zahájena výstava „Děvčata z pokoje 28“ -
výstava o přátelství dětí v koncentračním táboře v Terezíně
. Výstavu jsme
zahájili setkáním a besedou s paní Hanusovou, která je jednou z těchto
dětí. Téma výstavy je zpracováno mj. v knize stejného názvu, kterou napsala
německá novinářka Hannelore Brenner-Wonschick. Výstava zůstala ve škole do
konce ledna.

Třikrát první místo v Brněnském kole

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
2 fotografie

Studenti naší školy se každým rokem účastní víceoborové soutěžní přehlídky Brněnské kolo.

Opět byli úspěšní, tentokrát velmi; získali první místo ve všech třech literárních kategoriích:

Poezie – Martin Binder, 4.A, báseň Ve světle lampy

Próza – Martin Binder, 4.A, povídka Hledání

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Fotografická zadání pro nerozhodné známky

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 
13 fotografií

Na konci prvního pololetí dostali někteří studenti a studentky zvláštní úkoly. Jejich vypracování rozhodlo o výsledné známce z informatiky. K prezentovaným výsledkům jsme se dostali po pečlivých konzultacích na mnoha úrovních. Každému bylo zadáno téma a technika, které odpovídaly individuální profilaci a osobnostním charakteristikám daného studenta / studentky, s přihlédnutím k aktuálním tendencím v současné informatice i umění. Vzhledem k tomu, že hlavní téma prvního pololetí byla digitální fotografie, omezili frekventanti své projevy na toto médium až na jedinou výjimku, která potvrzuje pravidlo.

Zařazeno v kategoriích:

Tvorba
Informatika a výpočetní technika
Žáci
Celý článek...

Orientační dny

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Titulní obrázek článku
 – 

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Další vzdělávání pedagogů ZSV

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
22 fotografií

V rámci projektu "Orientační dny - rozvoj hodnotové orientace žáků pro trvale udržitelný rozvoj" jsme se zúčastnili exkurze do Abktionszentrum v Benedikteuern.

Účastníci: Mgr. Pavel Vaněk, PhDr. Zdenek Papoušek

Výsledky literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
7 fotografií

Letos proběhl na naší škole již 9. ročník literární soutěže. 15. února 2012 byl pak završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili jako již tradičně profesoři – Vít Slíva, Lenka Dobrovolná a Zdeňka Růžičková. Samotných soutěžících se sešlo 16 z 12 tříd, mnozí přispěli několika texty, a to ještě zároveň do obou kategorií, tedy poezie i prózy.
Nejzdařilejší práce byly zaslány také do městské soutěže Brněnské kolo (literární obor). Z oceněných soutěžních výtvorů bude také sestaven další ročník Sborníku literárních prací. Bude umístěn na webových stránkách školy.
A zde jsou výsledky:

Přílohy

 vysledky_literarni_souteze.doc [13 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Celý článek...

Alpy - Schladming - výběrový kurz

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

 – 
19 fotografií

16. - 19. února 2012 jsme zdolávali alpské vrcholy na sjezdovkách a snowboardech. Již počtvrté naším útočištěm byl Schladming.

Virtuální prohlídka