Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Jan Taraba, PhD.
učitel
PCVCHESCH
 Čt
 239

Nejnovější články

Celonárodní konference – Elixír do škol – Hradec Králové

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
8 fotografií

Biskupské gymnázium Brno mělo na letošním ročníku celonárodního setkání učitelů Fyziky, Informatiky a Chemie – Elixír do škol – hled několikanásobné zastoupení. Jitka Piskačová a Marek Henc za fyziku a Jan Taraba za chemii doplnili dalších bezmála 250 učitelů z celé České republiky.

Na pořadu dvoudenního setkání byla série velmi zajímavý přednášek např. o prioritách ve vzdělávání autora prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D., Umělá inteligence ve vzdělávání od Ing. Václava Kautského, Ph.D. nebo představení práce vědecké redakce České televize od Ing. Bc. Daniela Stacha. Velký čas byl také věnován i vědeckým a didaktickým dílnám, kde si účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet badatelsky orientovanou výuku nebo vytvořit výukovou hru, program či výukovou pomůcku. I v této tvořivé části se BIGY neztratilo a dílna s názvem „Tvoříme ze skla jednoduché aparatury pro výuku“ připravená Janem Tarabou se setkala u účastníků s velkým zájmem. Příjemným zpestřením celé akce bylo i setkání se známými osobnostmi, mezi které určitě patří např. moderátor pořadu ČT – Zázraky přírody pan Vladimír Kořen.

Zařazeno v kategoriích:

Úspěchy
Chemie
Učitelé
Celý článek...

Výukové měřící systémy – novinky

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
17 fotografií

V rámci Chemického centra pro další vzdělávání učitelů přijali k nám na BIGY pozvání odborníci na měřící systémy ve výuce z Karlovy univerzity v Praze, pánové P. Böhm a J. Jermář. Tito hosté představili účastníkům školení novinky z oblasti měřících technik pro výuku, kterými by mimo jiné měly být vybaveny i nově připravované laboratoře chemie a fyziky. Vernier CZ - Vybavení pro výuku přírodovědných oborů Tato technika umožní našim studentům v rámci výuky přírodovědných předmětů badatelským způsobem objevovat zákonitosti a vztahy, což jak doufáme i usnadní a zpřístupní výuku obtížných témat.

Nanovlákna jako novinka na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
6 fotografií
video

V závěru dubna se J. Taraba zúčastnil pravidelného školení vedoucích center výuky pořádaného VŠCHT Praha. Na tomto setkání učitelů z celé republiky se mimo jiné řešily možnosti zařazení luminiscenčních chemických reakcí (světélkující reakce) a přípravy polymerních materiálů a nanovláken do výuky.

Další grant pro chemii na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

Na základě žádosti a splnění kvalifikačních požadavků (školení) se pro Biskupské gymnázium Brno podařilo získat tzv. „Plastíkův kufřík“ – soubor experimentů a praktických ukázek z oblasti plastů.

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Environmentální aktivity
Úspěchy
Chemie
Učitelé
Žáci
Celý článek...

Chemický Elixír poprvé na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
8 fotografií

Ve středu se na Biskupském gymnáziu konalo první setkání vyučujících chemie z brněnských a jihomoravských základních a středních škol. Chemické centrum dalšího vzdělávání VŠCHT Praha s podporou Elixíru do škol v Brně, jak se projekt jmenuje, se pod vedením RNDr. Jana Taraby věnuje nejen vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů.

Tercie A objevuje chemii - záznamy praktických pokusů

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
2 fotografie
4 videa

Na BIGY začíná výuka chemie na osmiletém studiu v tercii a naši studenti (tercie A) si při svém prvním seznamování se s tímto předmětem měli možnost vyzkoušet některé chemické reakce a pokusy.

Maturanti si zkouší potravinářské technologie

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
5 fotografií

V rámci laboratorního cvičení pro 4. ročník gymnázia (přírodovědného zaměření) si naši maturanti vyzkoušeli základy potravinářských technologií při výrobě tří různých typů čokolád.

Prezentace ÚChB Mendelovy univerzity Brno na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
7 fotografií

V rámci Přírodovědného bloku byl našim maturantů představen Ústav chemie a biochemie (ÚChB) Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Přílohy

 PPT-UCB-new.pdf [15 MB]

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Celý článek...

Cesta do hlubin studia chemie

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
18 fotografií

Studenti maturitních ročníků společně s vyučujícími chemie se v době podzimních prázdnin zúčastnili již sedmého ročníku odborné vědecké konference pořádané Přírodovědeckou fakultou Karlovy Univerzity v Praze.

Tercie A – první praktická hodina chemie

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
20 fotografií

I když studenti Tercie A s chemií letos začínají, tak prokázali, že už získali dost znalostí o separačních technikách rozdělování směsi, aby byli schopni zvládnout svou první praktickou hodinu. V hodině jsme se mimo jiné blíže věnovali filtraci, chromatografii nebo připravili roztok ke krystalizaci. Součástí hodiny byla i studentská fotosoutěž – fotka z praktické hodiny.

Virtuální prohlídka