Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
RNDr. Jan Taraba, PhD.
učitel
PCVCHESCH
 Čt
 239

Nejnovější články

Nový hlasovací systém ve výuce

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

3 fotografie

V průběhu tohoto týdne byl v rámci výuky chemie na BIGY poprvé otestován nový hlasovací systém, který umožní nejen prověřování znalostí testovou formou, ale i projektovou výuku a hlasování studentů k probírané tématice. Studenti 4.C si tímto způsobem otestovali své znalosti z oboru Elektrochemie.

Karetní turnaj na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

6 fotografií

Dne 3. 10. 2019 (středa) se na BIGY uskutečnil již druhý ročník Karetního turnaje, který byl určen nejen rekreačním hráčům, ale byla zde i možnost změřit své síly a dovednosti v turnajové soutěži. K vidění (a možnosti si zahrát) zde bylo velké množství různých karetních her jak například sedma, válka, 66, mariáš ve dvou i ve třech a mnohé další. Rovněž celkový počet účastníků byl velmi dobrý. Turnaje se různým způsobem zúčastnilo téměř 40 studentů zejména nižšího gymnázia a i někteří vyučující. Součástí turnaje byla i tombola a drobné občerstvení. Velký dík jak za přípravu tak vlastní organizaci na místě patří studentům sekundy B, kteří zde odvedli opravdu velké množství práce. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že se již teď těší na následující ročník, do kterého se můžete zapojit i VY. Ještě jednou děkujeme SB za příkladnou pořadatelskou činnost.

Chemie kolem nás - projekt PK chemie

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

27 fotografií

Dne 14. 5. se v prostorech našeho gymnázia podařilo předmětové komisi chemie zrealizovat vzdělávací akci s názvem Chemie kolem nás. Tento projekt, kterého se zhostili studenti kvint, představil všem studentům a zájemcům vybraná témata z oblasti chemie. Studenti se mohli blíže seznámit s vitamíny, energetickými sloučeninami, plasty, jedy, léčivy a mnoha dalšími látkami.

Školkáčci v chemické laboratoři - projektový den ve škole

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

34 fotografií

Dne 24. 4. 2019 se děti z MŠ BIGY přišli podívat do výukových prostor přírodovědných předmětů a třeba si i něco vyzkoušet v chemické laboratoři.

Žáci MŠ se při návštěvě chemické laboratoře seznámili se základy bezpečnosti práce (zásady pro práci s ohněm a chemickými látkami) a následně si vyzkoušeli některé základní experimenty:

Účast BiGy na SOČ – Středoškolská odborná činnost

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

5 fotografií

Dne 26. 3. 2019 se na Gymnázium Řečkovice uskutečnila přehlídka a obhajoby studentských vědeckých prací tzv. Středoškolská odborná činnost. Akce se za BiGy v roli mladých vědců zúčastnili hned tři zástupci. Byli to Martin Zavřel (4.C) v oblasti biologie, Pavla Procházková (SpA) v oblasti matematika a Markéta Nečasová (4.A) za fyziku. První dva jmenovaní zaujali odbornou porotu natolik, že postupují do krajského kola a M. Nečasová obsadila v mimořádné konkurenci krásné 8. místo.

Kde tráví chemici podzimní prázdniny?

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
20 fotografií

Na Karlově Univerzitě, kde Chemická sekce Přírodovědecké fakulty pořádala již počtvrté odbornou konferenci pod názvem „Cesta do hlubin studia chemie“. V rámci této akce se vybraní studenti 3.ročníků a septim blíže seznámili jak s možnostmi studia chemie na univerzitě, dalšími poznatky v oboru, tak s celou řadou praktických dovedností v různých laboratořích. To, co naše studenty nejvíce oslovilo, byl zejména profesionální a tvůrčí přístup profesorů a docentů, kteří se podíleli na přípravě a vedení této akce.

Chemický olympiáda na BIGY – nový ročník

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

Vážení studenti a zájemci o chemii,

nový ročník chemické olympiády – školní část a to v různých věkových kategoriích je tu. Pojďte si zkusit dokázat v konkurenci svých spolužáků, jak dobří jste v chemii. K účasti v jednotlivých kategoriích je zapotřebí registrace pomocí následujícího odkazu:

BIGY prezentuje výsledky odborného projektu na konferenci Plasty a Formy 2018

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
20 fotografií

Tým mladých výzkumníků složený ze studentů 3.C (K. Bradáčová, P. Nováčková, J. Blake a D. Němec) za podpory vyučujících (J. Taraba, M. Henc) se v rámci tohoto pololetí věnoval zajímavé spolupráci s brněnskou firmou JAN SVOBODA s.r.o.

Úkolem týmu bylo hledat a navrhovat možnosti zlepšování v procesu chlazení při výrobě plastů. Vlastní projekt se zaměřil nejen na odběr vzorků přímo v provozu tří firem, ale i na laboratorní analýzy, návrhy řešení ke zlepšení stávajícího stavu chlazení forem i  na způsoby prezentace výsledků široké veřejnosti.

Chemická olympiáda pro kategorii D – úspěch kvarty B

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku

V uplynulém týdnu proběhlo na SPŠCh Brno městské kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY (kategorie D) určené pro studenty kvart a 9. ročníků ZŠ.
Přírodovědně nadaní studenti z Brna a okolí změřili své síly v teoretických i praktických disciplínách s cílem najít mezi sebou toho nejlepšího v chemii. Pro BIGY byl velký úspěch, že se po mnoha letech podařilo se mezi "chemickou elitu" kvalifikovat. O to větší úspěch je úžasné 8. místo Vojtěcha Klapetka (KB), který nejenže se stal úspěšným řešitelem, ale dosáhl v historii BIGY v této věkové kategorii nejlepšího úmístění.

Chemie a světlo – nová didaktická pomůcka pro BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

7 fotografií

Předmětové komisi chemie se v nedávné době podařilo pro výuku a objasnění energetických pochodů v chemických reakcích získat formou sponzorského daru unikátní didaktickou pomůcku – Chemie a světlo.

PK Chemie děkuje společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. za sponzorskou podporu ve výši více jak 35 tis. Kč.

Virtuální prohlídka