Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Český jazyk a literatura

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

LIS Literární seminářCJL Český jazyk a literaturaLIC Literární cvičeníScjn Seminář z českého jazykaSCJL Seminář z českého jazyka a literaturyRjn Ruský jazyk
Ilustrační foto
Český jazyk a literatura – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Komise českého jazyka a literatury Vás vítá na svých stránkách

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo promítání filmů ve škole v rámci filmového klubu. Během školního roku mají studenti možnost zhlédnout zdarma kvalitní filmy české i světové kinematografie, a to vždy ve středu odpoledne.
K dispozici je odborná učebna českého jazyka a literatury – kabinet č. 432. Kabinet ČJL je vybaven především odbornou literaturou, slovníky, odbornými časopisy, učebnicemi pro všechny ročníky, dále jsou k nahlédnutí učebnice vydávané různými nakladatelstvími. Při výuce využíváme též audio i videonahrávky, DVD i poslech mluveného slova na CD s ukázkami z české a světové literatury.

Studenti také hojně využívají školní knihovnu a infocentrum, které se nachází v kabinetu č. 269 a přilehlých prostorách. V naší školní knihovně nabízíme studentům k prezenční i absenční výpůjčce skoro 19 000 knižních jednotek (beletrie, odborná literatura, také noviny, časopisy aj.).

Výuka od primy do oktávy osmiletého gymnázia a od 1. do 4. ročníku čtyřletého gymnázia probíhá dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), ten lze nalézt na webových stránkách týkajících se celé školy.

Nejnovější články v kategorii Český jazyk a literatura

Recitační soutěž na Bigy 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

 – 
50 fotografií

Osmého ročníku recitační soutěže na Bigy se zúčastnilo 15 studentů vyššího gymnázia.  Recitátoři byli rozděleni na dvě kategorie. V mladší sekci (do 17 let) získal čestné uznání Petr Zelenka ze SXA, vybral si netradiční text a to projev Václava Havla. 3. místo získala Sabina Dospělová z QB monologem z Manon Lescaut. 2. místo obsadil David Kettmann, uspěl i v loňském roce, letos opět sáhl po textu Jiřího Ortena. 1 místo bez jakýchkoliv neshod při hlasování poroty uhájila Bernadeta Osolsobě z 2. B, excelovala vyzrálým projevem Taťány z Evžena Oněgina, vybrala si pasáž, kdy Taťána zdůvodňuje své odmítnutí Oněginovi.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Celý článek...

Autorské čtení Kateřiny Tučkové

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
2 fotografie

Kateřina Tučková

Žítkovské bohyně


Kateřina Tučková (nar. 1980) vystudovala dějiny umění a bohemistiku na FF MU v Brně,
v současnosti pracuje jako kurátorka. Debutovala novelou Montespaniáda (2006), je autorkou několika odborných publikací z oblasti českého výtvarného umění. Na pomezí historie
a krásné literatury se pohybuje beletrizovaný životopis Můj otec Kamil Lhoták (2008). Za román Vyhnání Gerty Schnirch (2009) obdržela cenu Magnesia Litera 2010 – Knižní klub Cena čtenářů a byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého, Magnesii Literu za prózu
a Cenu Jiřího Ortena. V roce 2012 vydala román Žítkovské bohyně a získala za něj Cenu Josefa Škvoreckého.
Román Žítkovské bohyně, fascinující příběh o ženské duši, o magii a o zasuté části naší historie, se stal jedním z nejprodávanějších titulů roku 2012.
Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. Dora Idesová patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Jejich umění se však nenaučila, vystudovala etnografii a rozhodla se napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archívu ministerstva vnitra operativní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele – její tetu, bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkovských žen a s překvapením zjišťuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona nedílnou součástí tajemné tradice...

Matouš Coufal (SpA) vyhrál v literární soutěži a letěl do Izraele na poznávací zájezd

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

21 fotografií

Pravidelně každý rok mají studenti druhých ročníků a sext šanci zapojit se projektu Cemach. Pokud uspějí, mohou odletět na zcela hrazený pobyt do Izraele. V loňském školním roce vyhrál Matouš Coufal. Navštívil Nazareth, Haifu s Bahájskými zahradami, Jeruzalém se Zdí nářků, Chrámem Božího hrobu, křížovou cestou, viděl večerní noční show na Davidově věži, navštívil Yad Vashem s působivou průvodkyní, jejíž rodiče holokaust zažili a ona sama se stala štvancem politických tlaků a dnes žije v Izraeli. Koupal se v Mrtvém moři a poznal přírodní park Ein Gedi. Závěrečná Jaffa a Tel Aviv včetně Muzea moderního umění tento pobyt uzavřely.

Výsledky literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
31 fotografií

Literární soutěž na naší škole se konala již po šestnácté, avšak letos poprvé byla pořádána nejen pro vyšší, ale i pro nižší gymnázium. Zúčastnilo se jí 29 studentů z 16 tříd. 21. února 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i profesorů. Porotu tvořili profesoři – Zdeňka Růžičková, Lenka Dobrovolná, Lenka Valasová a Vít Slíva. Výsledky:

Na kolech za literaturou

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

 – 
10 fotografií

2.C  vyrazila na kolech na literárněkulturní exkurzi do Památníku písemnictví na Moravě. V tomto benediktinském klášteře v Rajhradě měli studenti možnost nahlédnout do knihovny, ledárny i kostela. Součástí výletu byla prohlídka výstavy o bratrech Skácelových, ukázka, jak vznikaly prvotisky, nebo projekce, jak měla znít staroslověnská modlitba. Možná příjemná atmosféra výletu zapůsobila i na počasí, protože vydatná bouřka začala až po návratu domů.

Postup do celostátního kola Olympiády v českém jazyce

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Dana Richterová

                      JANA MLÁDKOVÁ /TA/ 

POSTUPUJE DO CELOSTÁTNÍHO /ÚSTŘEDNÍHO/ KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE
                                                                                                    BLAHOPŘEJEME!

Studenti Biskupského gymnázia opět perlili v literární soutěži

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

6 fotografií

 

Třídy SXA a 2. C se zapojily do projektu CEMACH vyhlášeného Ministerstvem zahraničních věcí státu Izrael. Úkolem bylo napsat text zaměřený na tuto zemi. Naše škola byla nejúspěšnější ze zúčastněných, ocenění získali čtyři naši studenti. Ludmila Žídková (2. C), Anna Kunčáková (SXA) a Petr Zelenka (SXA) získali poukázku na 2.000,- Kč od řetězce Alza. Celou soutěž pak vyhrál Matouš Coufal (SXA)!  Matouš se může těšit na krásné prázdniny, protože jeho cenou je poznávací zájezd do Izraele.

Návštěva z Tomsku

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

Titulní obrázek článku

V pátek 30. března měli studenti ruštiny možnost seznámit se s Bc. Anastázií Leuškinovou, která je studentkou ruského jazyka pro cizince na univerzitě v Tomsku. Tomsk je město v Rusku, administrativní centrum stejnojmenné oblasti a také území, které se nachází na východě Západní Sibiře na břehu řeky Tom. V Tomsku žije 564 910 obyvatel.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Zahraniční spolupráce
Celý článek...

Dětská scéna 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

Titulní obrázek článku
 – 

15. března 2019 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně konala Dětská scéna - recitační soutěž pro žáky II. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Naši školu reprezentovala ve III. kategorii Pavlína Dobešová z primy A a ve IV. kategorii soutěžil Josef Hynšt z kvarty A. Pavlína si vybrala text R. Rožděstvenského Pohádka o hodném džinovi, Josefa zaujala Píseň o kyvadle od Jaroslava Seiferta. Ve velké konkurenci se naši studenti neztratili a důstojně reprezentovali naše gymnázium.

Virtuální prohlídka