Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Český jazyk a literatura

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

LIS Literární seminářCJL Český jazyk a literaturaLIC Literární cvičeníScjn Seminář z českého jazykaSCJL Seminář z českého jazyka a literaturyRjn Ruský jazyk
Ilustrační foto
Český jazyk a literatura – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Komise českého jazyka a literatury Vás vítá na svých stránkách

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo promítání filmů ve škole v rámci filmového klubu. Během školního roku mají studenti možnost zhlédnout zdarma kvalitní filmy české i světové kinematografie, a to vždy ve středu odpoledne.
K dispozici je odborná učebna českého jazyka a literatury – kabinet č. 432. Kabinet ČJL je vybaven především odbornou literaturou, slovníky, odbornými časopisy, učebnicemi pro všechny ročníky, dále jsou k nahlédnutí učebnice vydávané různými nakladatelstvími. Při výuce využíváme též audio i videonahrávky, DVD i poslech mluveného slova na CD s ukázkami z české a světové literatury.

Studenti také hojně využívají školní knihovnu a infocentrum, které se nachází v kabinetu č. 269 a přilehlých prostorách. V naší školní knihovně nabízíme studentům k prezenční i absenční výpůjčce skoro 19 000 knižních jednotek (beletrie, odborná literatura, také noviny, časopisy aj.).

Výuka od primy do oktávy osmiletého gymnázia a od 1. do 4. ročníku čtyřletého gymnázia probíhá dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), ten lze nalézt na webových stránkách týkajících se celé školy.

Nejnovější články v kategorii Český jazyk a literatura

Kazí Teta Libuši?

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

10 fotografií

Vyšehradem netradičně…

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Celý článek...

Vyhlášení školní literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

36 fotografií

21. února 2024 (v Den mateřského jazyka) proběhlo na naší škole v učebně Víta Slívy slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku literární soutěže s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo též o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci z řad studentů. Soutěže se zúčastnilo 26 studentů ze 13 tříd, 6 studentů z nižšího gymnázia a 20 z vyššího. Mnozí přispěli i několika texty, někteří do obou kategorií – poezie a prózy.

 

Provozní doba knihovny

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

Provozní doba od září 2023

Přílohy

 PROVOZNI_DOBA KNIHOVNY.docx [23 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Knihovna a infocentrum
Český jazyk a literatura
Služby
Celý článek...

Všelijak poplantané.

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

 – 
28 fotografií
video

Nad knihou rozhovorů Všelijak poplantané rozmlouvali  básník Vít Slíva (autor knihy) a jeho bývalí studenti Marek Vácha a Jiří Trávníček. Pod fotografiemi najdete odkaz na videozáznam z přednášky.

Virtuální prohlídka