Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Český jazyk a literatura

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

LIS Literární seminářCJL Český jazyk a literaturaLIC Literární cvičeníScjn Seminář z českého jazykaSCJL Seminář z českého jazyka a literaturyRjn Ruský jazyk
Ilustrační foto
Český jazyk a literatura – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Komise českého jazyka a literatury Vás vítá na svých stránkách

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo promítání filmů ve škole v rámci filmového klubu. Během školního roku mají studenti možnost zhlédnout zdarma kvalitní filmy české i světové kinematografie, a to vždy ve středu odpoledne.
K dispozici je odborná učebna českého jazyka a literatury – kabinet č. 432. Kabinet ČJL je vybaven především odbornou literaturou, slovníky, odbornými časopisy, učebnicemi pro všechny ročníky, dále jsou k nahlédnutí učebnice vydávané různými nakladatelstvími. Při výuce využíváme též audio i videonahrávky, DVD i poslech mluveného slova na CD s ukázkami z české a světové literatury.

Studenti také hojně využívají školní knihovnu a infocentrum, které se nachází v kabinetu č. 269 a přilehlých prostorách. V naší školní knihovně nabízíme studentům k prezenční i absenční výpůjčce skoro 19 000 knižních jednotek (beletrie, odborná literatura, také noviny, časopisy aj.).

Výuka od primy do oktávy osmiletého gymnázia a od 1. do 4. ročníku čtyřletého gymnázia probíhá dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), ten lze nalézt na webových stránkách týkajících se celé školy.

Nejnovější články v kategorii Český jazyk a literatura

Pozvánka na vyhlášení výsledků školní literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

čtvrtek 23. února 2023 ve studovně naší školy
od 13.30 nižší gymnázium
od 14.30 vyšší gymnázium

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Celý článek...

Recitační soutěž - nižší gymnázium

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

Recitační soutěž

Přílohy

 recitacni_soutez.docx [26 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Celý článek...

Recitační soutěž

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

 – 
63 fotografií

11. ročník recitační soutěže na Bigy

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 2023/2024

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Kritéria, dle nichž si žáci sestavují vlastní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce:

     Žák vybírá z maturitního seznamu 60 literárních děl, který mu předloží jeho vyučující ČJL, tj. nevybírá z celého školního seznamu, který obsahuje více než 60 děl.

     Žák si vybere 25 literárních děl, v celém jeho seznamu pak musí být próza zastoupena minimálně 2x, poezie minimálně 2x, drama minimálně 2x. Od téhož autora lze volit maximálně 2 díla. Minimální počty děl pro jednotlivá období jsou uvedeny přímo v seznamu (v závorce).

Mimořádný úspěch studentů Bigy v literární soutěži

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

3 fotografie

Studenti Bigy se opět zapojili do celorepublikového projektu Cemach, jeho smyslem je popularizovat Izrael. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí státu Izrael. Do užšího výběru postoupilo 12 žáků z 2. B a hned pět jich společně obsadilo 1. místo. Tablet Alcatel tak v rezidenci velvyslankyně  Izraele v Praze Anny Azari převzali: Anna Bašová, Anna Kristýna Šamánková, Petr Šimon, Filip Kříž a Klára Kolaříková. Zadáním bylo napsat text, který bude zasazený do současného kontextu Izraele. Psaní práce předcházela přednáška Vojtěcha Sládka, ten projekt Cemach zaštiťuje.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Učitelé
Žáci
Celý článek...

Úspěch v recitační soutěži

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

Titulní obrázek článku
 – 

Karolína Košická z QB postoupila do celostátního kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Text Pět krav a tele od Eve Ensler s Karolínou připravovala Jana Turčanová ze ZUŠ Veveří. Vyvrcholení soutěže se uskuteční v červnu v Prostějově.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Vyhodnocení literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

69 fotografií

17. února 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali hosté z řad studentů.

Literární soutěž na naší škole se konala již po devatenácté, letos počtvrté byla pořádána nejen pro vyšší, ale i pro nižší gymnázium. Zúčastnilo se jí 46 studentů z 20 tříd, 20 studentů z nižšího gymnázia a 26 z vyššího. Porotu tvořili – Zdeňka Růžičková, Lenka Dobrovolná, Lenka Valasová, Markéta Ströbingerová, Zdeňka Pospíšilová a Josef Valenta.

Cesta knihy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

 – 
10 fotografií

Projektový den ve škole, nazvaný „Cesta knihy“, seznámil studenty kvarty B s tím, jak taková kniha vlastně vzniká. Dozvěděli se, co potřebuje začínající autor k tomu, aby zvýšil své naděje na publikaci, i jak funguje nakladatelství a co všechno se musí stát, aby se z autorova rukopisu stala vytištěná kniha ležící v knihkupectví. Celým procesem je provedla redaktorka nakladatelství Host Kristina Nesvedová, která projekt připravila.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Projektové týdny
Tvorba
Žáci
Celý článek...

Virtuální prohlídka