Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Český jazyk a literatura

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

LIS Literární seminářCJL Český jazyk a literaturaLIC Literární cvičeníScjn Seminář z českého jazykaSCJL Seminář z českého jazyka a literaturyRjn Ruský jazyk
Ilustrační foto
Český jazyk a literatura – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Komise českého jazyka a literatury Vás vítá na svých stránkách

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo promítání filmů ve škole v rámci filmového klubu. Během školního roku mají studenti možnost zhlédnout zdarma kvalitní filmy české i světové kinematografie, a to vždy ve středu odpoledne.
K dispozici je odborná učebna českého jazyka a literatury – kabinet č. 432. Kabinet ČJL je vybaven především odbornou literaturou, slovníky, odbornými časopisy, učebnicemi pro všechny ročníky, dále jsou k nahlédnutí učebnice vydávané různými nakladatelstvími. Při výuce využíváme též audio i videonahrávky, DVD i poslech mluveného slova na CD s ukázkami z české a světové literatury.

Studenti také hojně využívají školní knihovnu a infocentrum, které se nachází v kabinetu č. 269 a přilehlých prostorách. V naší školní knihovně nabízíme studentům k prezenční i absenční výpůjčce skoro 19 000 knižních jednotek (beletrie, odborná literatura, také noviny, časopisy aj.).

Výuka od primy do oktávy osmiletého gymnázia a od 1. do 4. ročníku čtyřletého gymnázia probíhá dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), ten lze nalézt na webových stránkách týkajících se celé školy.

Nejnovější články v kategorii Český jazyk a literatura

Literární cvičení

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Literární cvičení si studenti mohou volit v sekundě, v tercii i v kvartě. Student si je může zvolit v kterémkoli z uvedených ročníků, je to předmět povinně volitelný. Letos probíhající cvičení v sekundách vede prof. Ströbingerová. Připojujeme krátkou charakteristiku.

Literární cvičení představuje doplňující předmět k výuce literatury a slohu na nižším gymnáziu. Zaměřuje se jednak na rozšiřování a prohlubování znalostí z literatury, rozvíjení čtenářských zkušeností, zejména však na tvořivou činnost na základě literárních textů. Studenti se učí interpretaci nebo například recitaci. Rozvíjejí svoji tvořivost a umění stylistiky prostřednictvím dílčích projektů. Samostatně nebo ve skupinách pracují na dlouhodobých úkolech, při nichž mohou uplatnit rovněž svůj výtvarný talent – například při tvorbě komiksů, powerpointových prezentací, plakátů apod. Rovněž se zapojují do nabízených literárních i literárně-výtvarných soutěží.
 

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...

Z archivu literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Perlička na dně

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Ströbingerová

Smělý plán sepsat vzpomínku absolventa na český jazyk a literaturu a jeho výuku na Biskupském gymnáziu vzal záhy za své. Několik událostí, ke kterým se v myšlenkách občas vracíme, pravda existuje – většina z nich však bude zřejmě nezajímavých a nudných. A nad těmi úsměvnějšími se pobaví pouze ti, kteří je spoluprožívali.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Úvahy, bilance, vzpomínky
Celý článek...

Literární soutěž

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Valasová

 – 
68 fotografií

Letos proběhl na naší škole již 8. ročník literární soutěže. 2. února 2011 byl pak završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili jako již tradičně profesoři – Vít Slíva, Lenka Dobrovolná a Zdeňka Růžičková. Samotných soutěžících se sešlo 17 z 8 tříd, mnozí přispěli několika texty, a to ještě zároveň do obou kategorií, tedy poezie i prózy.
Nejzdařilejší práce byly zaslány také do městské soutěže Brněnské kolo (literární obor). Z oceněných soutěžních výtvorů bude také sestaven další ročník Sborníku literárních prací. Bude umístěn na webových stránkách školy.

Výsledky literární soutěže

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

 – 
14 fotografií

8. ročník, rok 2011

Biskupské gymnázium Brno

Letos proběhl na naší škole již 8. ročník literární soutěže. 2. února 2011 byl pak završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali diváci a hosté z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili jako již tradičně profesoři – Vít Slíva, Lenka Dobrovolná a Zdeňka Růžičková. Samotných soutěžících se sešlo 17 z 8 tříd, mnozí přispěli několika texty, a to ještě zároveň do obou kategorií, tedy poezie i prózy.
Nejzdařilejší práce byly zaslány také do městské soutěže Brněnské kolo (literární obor). Z oceněných soutěžních výtvorů bude také sestaven další ročník Sborníku literárních prací. Bude umístěn na webových stránkách školy.
A zde jsou výsledky:

První Noc s Andersenem

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Markéta Pavlasová

 – 

Historicky první Noc s Andersenem na naší škole se uskutečnila 28. 3. 2008. Tato akce byla určená pro třídy Primu A a Primu B. Pořadateli Noci s Andersenem byli paní profesorka Pavlasová, pan profesor Kubíček, pan profesor Plaček, paní profesorka Vrublová a paní profesorka Punčochářová.
Nejdříve jsme se v 19 hodin sešli ve vestibulu na Bigy a přemístili jsme se do gymnastického sálu, kde jsme měli spát. Rozbalili jsme si spacáky a karimatky a mohlo se začít. Pak přišlo na řadu představování všech zúčastněných. Poté nám páni profesoři přečetli několik pohádek od Hanse Christiana Andersena (např. O cínovém vojáčkovi).

Virtuální prohlídka